👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs en film- Matilda

Skapad 2018-03-08 13:23 i Främbyskolan Falun
Svenska Klass 4 Vårterminen 2017
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Matilda är verkligen en speciell tjej! Innan hon har fyllt fem har hon läst de flesta böckerna på biblioteket och hon kan räkna ut komplicerade tal. Men Matildas föräldrar tycker att hon mest är till besvär och i skolan tvekar inte rektor Domderasson att ge sig på henne. Då upptäcker Matilda att hon har en märklig kraft som kanske kan rädda skolan och även den underbara fröken Honung. I det här arbetsområdet läser vi gemensamt boken Matilda av Roald Dahl. I boksamtal och med hjälp av de olika lässtrategierna diskuterar vi bokens innehåll. Vi tittar på filmatiseringen av boken Matilda och resonerar kring likheter och skillnader mellan bok och film. Du skriver även en filmanalys. Som avslutning skriver du en berättande text med inspiration från bokens innehåll.

Innehåll

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
Gemensamt läser vi boken Matilda av Roald Dahl.
Du kommer att med hjälp av lässtrategierna få träna på att sammanfatta, ställa frågor, skapa inre bilder samt jobba med ord.
Du kommer att få titta på filmatiseringen av boken Matilda och resonera kring likheter och skillnader mellan bok och film med hjälp av Venn-diagram.
Du kommer med hjälp av ett skrivrecept få skriva en filmanalys där du bland annat resonerar kring vändpunkt samt budskap i filmen.
 

Du kommer få träna på att ge enkla omdömen av varandras texter, förbättra texter genom kamratrespons samt skriva en gemensam återberättande text från ett antal kapitel.

Du kommer att få rita bilder som förstärker dina budskap.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Svenska
Samtala om textens innehåll genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.
Med flyt kunna läsa skönlitteratur med hjälp av lässtrategier.
Sammanfatta samt kommentera textens innehåll.
Utifrån egna erfarenheter resonera om bokens budskap samt beskriva dina upplevelser av den.
Skriva olika slags text med begripligt innehåll, fungerande struktur samt språklig variation.
Använda regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Skriva gestaltande beskrivningar.

 ge enkla omdömen av varandras texter, förbättra texter genom kamratrespons samt skriva en gemensam återberättande text från ett antal kapitel.

 rita bilder som förstärker dina budskap.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6