Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Looks Wings 7 section 2

Skapad 2018-03-08 13:27 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 Engelska
Looks - Utseende! Du ska lära dig många nya ord och fraser för att kunna beskriva kläder och utseende. Du kommer att möta olika typer av texter och höra olika människor prata om kläder och utseende.

Innehåll

Looks Wings textbook p. 27-47, workbook p. 29-56
After you have finished this section you should be able to:
  • describe clothes
  • describe the clothes a person is wearing
  • understand descriptions of clothes
  • describe what a person looks like
  • understand descriptions of people
  • write a dialogue buying clothes
  • write a letter to the editor
  • understand the grammar you have studied. Use it to speak and write.
  • (possessiva pronomen, tidsadverb, preteritum av regelbundna och oregelbundna verb.

Matriser

En
Kunskapskrav - engelska 7-9 Ärentunaskolan

RECEPTION - förståelse

Har arbetat med
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Lyssna
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Läsa
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra för innehåll
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Agera utifrån budskap och instruktioner
Du visar din förståelse genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Du visar din förståelse genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredsställande resultat.
Du visar din förståelse genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
Använda strategier för att föstå
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterana kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterana kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterana kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
Urval
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.

PRODUKTION - tala och skriva

Har arbetat med
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Tala
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte mottagare och situation.
Skriva
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte mottagare och situation.
Bearbeta
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

INTERAKTION - till exempel att samtala

Har arbetat med
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Interaktion
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte , mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med viss flyt samt med viss anpassning till syfte , mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte , mottagare och situation.
Använda strategier för att kommunicera
Du kan välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

REFLEKTION - liv, samhälle och kultur

Har arbetat med
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Du diskuterara översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterara utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterara utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: