Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska berättande text åk 4

Skapad 2018-03-08 13:43 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Under den här terminen v.9-17 så kommer vi att träna på vårt skrivande i olika skrivprojekt. Parallellt med skrivandet kommer vi att arbeta med kamratrespons och bearbetning av texter. Vi kommer att ha fokus på stavning, strukturer i texter, en röd tråd, miljö- och personbeskrivningar.

Innehåll

Vad ska jag träna på?

- skriva berättande texter med 

* korrekt språk,

* riktig grammatik,

* riktig stavning,

- ge respons,

- använda respons.

Hur ska jag lära mig?

- lyssna vid genomgångar

- delta aktivt vid par- och gruppövningar,

- arbeta med andras texter,

- författa egna texter,

- ge respons på andras texter

- använda respons för att vidareutveckla egna texter

Vad ska bedömas?

Förmågan att...

- skriva grammatisk riktigt,

- skriva gestaltande,

- ge omdömen om texter,

- bearbeta texter utifrån respons

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Svenska: Berättande text åk 4

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Innehåll och struktur
Dina berättande texter har ganska tydligt innehåll och är uppbyggda med problem & lösning samt försök till inledning och/eller avslutning.
Dina berättande texter har tydligt innehålloch är uppbyggda med problem & lösning samt ganska tydlig inledning och avslutning.
Stavning
t ex. e/ä, o/å, dubbelteckning.
Du är ganska bra på att använda grundläggande stavningsregler men gör fortfarande en del fel på vanliga ord.
Du är bra på att användgrundläggande stavningsregler och gör inte längre fel på vanliga ord.
Språkriktighet
t ex. tempus, styckeindelning.
Du är ganska bra på att använda viktiga regler för hur man skriver berättande texter.
Du är bra på att använda viktiga regler för hur man skriver berättande texter.
Gestaltande beskrivningar
Dina berättande texter innehåller innehåller ett par enkla gestaltande beskrivningar.
Dina berättande texter innehåller en del utvecklade gestaltande beskrivningar.
Kombinera text och bild
Du kan på ett ganska bra sätt förstärka dina texter genom att kombinera dem med passande bilder.
Du kan på ett bra sätt förstärka dina texter genom att kombinera dem med passande bilder.
Ge respons
Du ger enkla omdömen om texters innehåll.
Du ger utvecklade omdömen om innehållet i texter.
Använda respons
Du förbättrar dina texter, med hjälp av respons, på ett ganska bra sätt.
Du förbättrar dina texter, med hjälp av respons, på ett bra sätt.
Språk
Dina berättande texter innehåller ett ganska varierat språk.
Dina berättande texter innehåller ett varierat språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: