Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ideologier

Skapad 2018-03-08 14:09 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Kopiera mallen och gör din egen planering. Koppla till ämnet. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vi kommer studera de olika ideologierna, konservatism, socialism, liberalism, feminism och ekologism.

Innehåll

Syfte 

Du ska utveckla förmågan att:

- reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

- analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

- reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

- uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, 

- söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, 

 

Konkretisering av mål 

Du ska få kunskaper om:

- konservatism, socialism, liberalism, feminism och ekologism   

- ideologiernas historia, 

- vad som kännetecknar och är viktigast inom de olika ideologierna, 

 

Genomförande 

Du ska arbeta med:

- begrepp inom området, 

- genomgångar och power-points,

- att läsa texter på digilär, 

- filmer, 

- att göra en skriftlig inlämning, 

 

 

Bedömning 

Du kommer bedömas genom:

- en skriftlig inlämningsuppgift 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: