Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2018-03-08 15:16 i Almunge skola Uppsala
Med hjälp av olika källor ska du kunna hantera många informationer om Sverige.
Grundskola 4 Geografi Svenska
I arbetsområdet om Sverige kommer du att få göra en "resa" runt om i landet och lära dig flera saker om vårt avlånga land. En av frågeställningarna kan vara: Var bor de flesta människorna och varför bor de just där? I ämnet geografi kommer du lära dig om naturen, naturtillgångar, dialekter samt flera geografiska ord och begrepp.

Innehåll

Sverige

Arbetssätt:
Vi kommer att titta på filmer, bl a Geografens testamente, läsa faktatexter och diskutera innehållet. Du kommer också att få arbeta självständigt bl a genom att skriva och rita om olika områden i Sverige. Du kommer att få forska om ett eget landskap och redovisa det du lärt dig på en väggplansch samt genom muntlig redovisning i liten grupp. Du kommer att få göra ett test på Sveriges landskap och även få besvara en del faktafrågor om Sverige.

Du kommer träna följande förmågor:
Reflektera och värdera: Tänka kring vad du läst och har sett samt välja vad som är viktigt och intressant för dig och varför.
Hantera information. Välja ut information och skapa texter eller berätta.
Kommunicera: Berätta, lyssna och skriva. Använda geografiska ord och begrepp.
Analysera: Jämföra olika delar av Sverige med hjälp av dina nya kunskaper.

Mål:
Du ska
- känna till det svenska natur- och kulturlandskapet. Processen bakom samt dess utmärkande drag och utbredning.
- kunna placera ut landskap, några stora städer, öar, berg och vatten på kartan.
- kunna använda ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
- kunna lyssna vid genomgångar och vara aktiv i diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Ge
Sverige

otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Namngeografi 1
Du känner till placeringen av landskapen och viktiga platser i Sverige.
 • Ge  E 6
Du kan namn och läge på färre än hälften utav Sveriges landskap.
Du kan namn och läge på mer än hälften av Sveriges landskap.
Du kan namn och läge på så gott som alla landskap i Sverige.
Namngeografi 2
Du tränar fortfarande på namn och läge på det största berget, de 3 största städerna, de två största öarna och de 2 största sjöarna.
Du kan namn och läge på något berg, några städer, öar och de två största sjöarna.
Du kan namn och läge på ett flertal berg, städer, hav och sjöar och andra vattendrag samt några stora öar.
Geografiska begrepp 1
Du ska ha kännedom om begrepp som landskap, län, kommun, landsting, tätort, stad, Svealand, Götaland, Norrland.
 • Ge  E 6
Du kan med viss hjälp av en vuxen förklara geografiska begrepp.
Du kan förklara de flesta geografiska begreppen.
Du kan förklara så gått som alla de geografiska begreppen, samt använda dig av dem i diskussioner.
Allmän kunskap om Sveriges statsskick, befolkning, naturtillgångar och religion
Du ska veta att Sverige är en monarki och att vi lever i en demokrati. Du skall känna till vilka de vanligaste naturtillgångarna är, vad Sverige importerar och exporterar, vilka religioner Sverige har, var befolkning bor och arbetstillfällen i Sverige.
Du tränar fortfarande på den allmänna kunskapen om Sverige
Du har grundläggande kunskaper om Sveriges statsskick, religion, naturtillgångar osv.
Du har mycket goda kunskaper om Sveriges statsskick, religion, naturtillgångar osv. och kan dra egna slutsatser i våra diskussioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: