👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår planet i universum klass 07 år 4

Skapad 2018-03-09 08:11 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola 6 Fysik
Vad vet du om rymden och hur den påverkar oss? Du ska få lära dig mer om vårt solsystem men även om människan och rymden. Du kommer att lära dig att förklara olika tider som dag, natt, månader, år och årstider. Avslutningsvis lär du dig om hur man mätt tiden på olika sätt, från solur till atomur.

Innehåll

Mål

 • Kunna förklara hur vår planet och månen rör sig
 • Kunna förklara vad dag, natt, år och årstider betyder
 • Känna till människans upptäckter i rymden och användning av satelliter och deras betydelse
 • Kunna namnge olika sätt att mäta tiden
 • Känna till olika tidmätare och hur de fungerar

Hjälp att komma ihåg: 

Planetramsa

 
Den här ramsan är bra om man har glömt vilken plats planeterna finns i solsystemet.

Mamma Vattnar Jorden Medan Jag Sätter Ut Nya Planter.

1 Mekurius 2.Venus 3.Jorden 4.Mars 5.Jupiter 6.Saturnus 7.Uranus 8.Neptunus 9.Pluto (dvärgplanet)

Viktiga ord

årstid - 4 st Vilka?

dygn - hur långt är ett dygn

månad

fullmåne

halvmåne

satellit

jordaxel - tänkt axel mellan Nordpolen och Sydpolen runt vilken jorden roterar.

världsbild

månens faser

tid

sekel - århundrade

decennium - årtionde

år

timmar

minuter

sekunder

ur

vattenur

solur

timglas

analog

digital

ett månvarv

ett jordvarv

Jurrius Gargarin

Christer Fulesang

roterar - snurrar

heliocentrisk världsbild

geocentrisk världsbild

 

 

Förmågor att utveckla inom detta område

Jag ska under skolår 4-6 utveckla förmågan att:

 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget. 

 • Eleven har  kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning  och av fysikens begrepp. 

 • Eleven kan beskriva himlakropparnas rörelse i förhållande till varandra och föra resonemang om tid utifrån det.

 • Eleven kan berätta om naturvetenskapliga upptäckter och dess betydelse för människan.

Bedömning

Vi tittar på din förmåga att:

 • söka information och använda olika källor
 • diskutera och skapa texter och framställningar till området innehåll
 • använda fysikens begrepp inom det aktuella området
 • beskriva himlakroppars rörelse och samtala om tid utifrån det
 • berätta om naturvetenskapliga upptäcker

 

Lektionsinnehåll

v. 9-10

a) Film om solsystemet för att få förförståelse och översikt. Innehåller både historiskt perspektiv, matematik och ..

Play / Astronomi : Dygnet 2
 
 
Studi.se. Titta på filmen Jorden II och gör quizet
 
Vi samlar gemensamt viktiga begrepp på tavlan.
 

Läsa faktatext i Fysik och kemiboken. Kapitel: Året runt i rymden. a 519

Quizlet flera olika träningsmöjligheter. 

Repetion

v. 11-12 Tid

v. 11
Mål:

Historiskt perspektiv.

Film Vad är klockan på nordpolen?

Formulär: Vad är klockan på Nordpolen?

Från solur till atomur för de som vill ha lite mer att bita i.

Tiden, årstider, månens olika faser mm. Vi provar med jordglob, ficklampa, mörkt rum och en liten boll som får vara månen...

 

v. 14- 16

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
 • Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6

Matriser

Fy
Matris för fysikdelen i tema "Vår planet i universum" 4-6:

F
E
C
A
Söka information
Eleven söker och kopierar från internet utan att reflektera över förståbarhet och användbarhet
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för väl utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information och anpassa framställning
Fakta, begrepp, företeelser, fenomen
Använder inte ämnesord i kommunikation
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Fysikaliska fenomen och begrepp
Vakum Tyngdlöshet Värme & kyla Ljus och mörker Reaktioner i rymden
Kan ej förklara: jordens lutning, årstider, tid,
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Himlakroppars rörelse
Kan inte förklara hur jorden, solen och månens rörelser hör ihop och påverkar varandra.
Eleven beskriver och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månade och årstider uppkommer.
Eleven förklarar och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månade och årstider uppkommer.
Eleven förklarar och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månade och årstider uppkommer.
Upptäckter
Solsystemet, sateliter, rymdfarkoster och uppfinningar i rymden.
Eleven kan INTE förklara tex. vilken betydelse det har att jorden inte är i mitten av vårt solsystem eller hur planeternas rotation påverkar varandra.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Enkelt förklarat.
Eleven kan berätta om flera naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Tydligt förklarat.
Eleven kan berätta om flera naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Mycket tydligt förklarat.