Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal

Skapad 2018-03-09 10:11 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska
I det här området övar vi på att våga tala inför en grupp/klass. Vi arbetar vidare med strukturen för muntliga framföranden och börjar att utveckla vårt sätt att bygga argument. Vi övar också på kroppsspråk och publikkontakt.

Innehåll

Vi kommer under arbetet titta på inledning, huvuddel, avslut, hjälpmedel och tips för muntliga presentationer. Vi kommer även prata om hur vi hanterar nervositet.

Syftet med uppgiften är att utveckla den muntliga förmågan. Att kunna argumentera är viktigt i allt från social situationer, till arbetsliv och privata förhandlingar. 

 

Centralt innehåll:

  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

 

Mål 

A: Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. 

C: Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska s

E:  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Matriser

Sv
Muntligt framförande utifrån lärandematris

Rubrik 1

Muntliga presentationer (i parentes Skolverkets formuleringar)
--------->
---------->
--------->
Förbereder genom att
(söka, bearbeta och sammanställa information från…)
ta reda på information från några källor (ett avgränsat urval källor)
ta reda på information från OLIKA källor (relativt varierat urval källor)
tar reda på information från FLERA TYPER av källor (varierat urval källor)
Berättar
((muntliga redogörelser) med innehåll och struktur som fungerar)
det viktigaste av innehållet med hjälp av stödord så sammanhängande så att det blir förståeligt (i huvudsak)
det MESTA av innehållet med hjälp av LITE stödord med en tydlig inledning, avslut och struktur som hjälper lyssnaren att förstå (relativt väl)
det mesta av innehållet med hjälp av lite stödord och med EGNA TANKAR med en intresseväckande inledning, UTTÄNKT avslut och tydlig struktur som hjälper lyssnaren att förstå (väl)
Talar
(visar anpassning till mottagare)
rätt så starkt, tydlig och långsamt mesta delen av redovisningen. (viss anpassning)
starkt, tydligt och långsamt HELA redovisningen (relativt god anpassning)
starkt, tydligt och långsamt hela redovisningen och FÖRTYDLIGAR innehållet genom att VARIERA RÖSTEN (tonläge och tempo) (god anpassning)
Använder blick och kroppsspråk
(visar anpassning till mottagare)
tittar mot klassen har kontroll över rörelser (viss anpassning)
FLYTTAR BLICKEN mellan personer, ser AVSLAPPNAD ut och ANVÄNDER ibland KROPPSSPRÅK för att FÖRTYDLIGA (relativt god anpassning)
låter blicken VANDRA, ser avslappnad ut, RÖR MIG LEDIGT och använder ibland kroppsspråk för att förtydliga (god anpassning)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: