Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Fritids årskurs 3

Skapad 2018-03-09 10:35 i Häckebergaskolan Lunds för- och grundskolor
Barnen får tänka ut något enskilt eller grupp som de kan lära ut till de yngre barnen. De tränar ansvar och ledarskap. samt att hålla i något från planering genomförande och tillslut redovisning.
Grundskola F
Träna på att lära ut till andra, planera och genomföra kurs, kurser för de yngre eleverna på skolan

Innehåll

Hålla kurser!

Mål

Utveckla ledarskap från planering till genomförande och till sist utförande.

Vad

Man kan välja något som man är bra på själv eller samarbeta i grupp om något man är bra på

Hur?

Göra en planering som vi pedagoger ska få presenterad och sen kolla med inbjudningsgruppen vad som fungerar. Mellanmåstider eller planerade aktiviteteter.

Dokumentation

Skriv ner er planering och vi pedagoger går runt och tar foto till sammanställningen. 

 

Utvärdering

Skriftlig egen bedömning med samtal med Fritidspersonal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: