Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rutiner och förhållningssätt Västerbo

Skapad 2018-03-09 11:23 i Västerbo Dibber Sverige AB
Förskola
Rutiner och förhållningssätt som vi pedagoger på Västerbo ska arbeta efter

Innehåll

Rutiner

Den pedagog som öppnar ansvarar över

 • att meddela strömkällan ev frånvaro av barn och pedagoger. Detta för att minska det stora matsvinn som visat sig
 • att lägga ut lunchmenyn både för mobila- och fasta på Unikum samt byta ut den i hallen (gäller måndagar)
 • att skriva på vikarietavlan om vi har vik (namn på den som ska arbeta och ev foto om det finns ett)
 • att packa till bussen, finns en lista i köket om vad som behöver tas med

Den pedagog som stänger ansvarar över

 • att alla barn/ pedagoger är utnuddade ur Tempus
 • att rummen ser trevliga och städade ut
 • att toaletten är ren och fräsch (den pedagog som stänger har det övergripande ansvaret under dagen över toalett, att pottor blir tömda samt att barnen som går på toalett får stöd) självklart hjälps vi åt kring detta då den som stänger inte alltid finns tillgänglig
 • ladda mobilerna på em.

Övergripande rutiner är att

 • barnen ej ska vistas ensamma i hallen- pedagog ska alltid finnas närvarande
 • kontoret är endast till för pedagoger och vuxna (vid samtal exempel) 
 • när vi lämnar ett rum/plats är det vårt ansvar att tillsammans med barnen lämna rummet iordning
 • vid utevistelse räknar vi alltid in barnen innan vi lämnar förskolan, när vi är framme, under vistelsetiden samt när vi lämnar platsen. Vi går tillsammans och väntar in varandra så att ingen kommer på efterkälke
 • alltid ha "ögon i nacken" inte låsa sig fast vid ett barn utan se sig omkring hela tiden, särskilt viktigt då vi är ute
 • torsdagar då Amanda börjar 8.30 ska allt vara färdigt och förberett så att hon kan ta med bussbarnen till bussen
 • endast ordinarie pedagoger byter blöjor och hjälper till vid toalettbesök

Förhållningssätt

Det är viktigt att vi håller våra värderingar och vårt förhållningssätt levande i verksamheten

Vi strävar efter att ha ett berikande förhållningssätt där varje barn ska få känna:

 • att vi ger stöd och uppmuntran
 • stimulans i sin utveckling 
 • att vi tar tillvara på barnens frågor och intressen
 • att vi visar respekt för barnens personligheter och olikheter i utveckling och intressen
 • att vi alltid försöker vara möjlighetstänkare kring barnen och verksamheten
 • att vi vuxna är medvetna och tar vår roll som förebild på allvar

Vi ska alltid ha ett barnfokus som betyder att vi möter barnen på deras nivå, ge dem tid, vara intresserad av kontakten med dem och ge barnen spännande dagar med balans i lärande samt omsorg

Vi tänker till kring hur vi talar till barnen, säger inte högt att det luktar bajs i ett rum eller tar tag i ett barn för att titta i blöjan utan att fråga barnet innan om det är ok alt tar ut barnet ur rummet

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: