Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika livsåskådningar utöver de fem stora världreligionerna

Skapad 2018-03-09 11:41 i Ale Gymnasium Ale
Grundskola 9 Religionskunskap
Vi kommer att arbeta med andra livsåskådningar än de fem stora världsreligionerna. Några har sina grunder i någon av de fem största religionerna och några i andra typer av livsåskådningar.

Uppgifter

 • Analys av livsåskådning

 • Analys livsåskådning

 • Livsåskådningar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Kunskapskrav i Religion - Indelade i moment (Inkl F) (rätta)

Religioner och andra livsåskådningar

BetygF
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har/………/ kunskaper om kristendomen och visar det genom att /………/ centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom kristendomen.
grundläggande beskriva
goda förklara och visa på samband mellan
mycket goda förklara och visa på samband och generella mönster kring
Eleven har/………/ kunskaper om islam och visar det genom att /………/ centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom islam.
grundläggande beskriva
goda förklara och visa på samband mellan
mycket goda förklara och visa på samband och generella mönster kring
Eleven har/………/ kunskaper om judendomen och visar det genom att /………/ centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom judendomen.
grundläggande beskriva
goda förklara och visa på samband mellan
mycket goda förklara och visa på samband och generella mönster kring
Eleven har/………/ kunskaper om hinduism och visar det genom att /………/ centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom hinduism.
grundläggande beskriva
goda förklara och visa på samband mellan
mycket goda förklara och visa på samband och generella mönster kring
Eleven har/………/ kunskaper om buddhism och visar det genom att /………/ centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom buddhism.
grundläggande beskriva
goda förklara och visa på samband mellan
mycket goda förklara och visa på samband och generella mönster kring

Religion och samhälle

BetygF
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Dessutom för eleven /............../ resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva/………/underbyggda resonemang
enkla samband med enkla och till viss del
förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl
komplexa samband med välutvecklade och väl

Identitet och livsfrågor

BetygF
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan också föra/………/ resonemang om hur livfrågor skildras i olika sammanhang
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som
till viss del för resonemanget framåt
för resonemanget framåt
för resonemanget framåt och fördjupar det

Etik

BetygF
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra/………/ underbyggda resonemang.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Eleven kan använda etiska begrepp på ett
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande
väl fungerande sätt
Eleven kan använda etiska modeller på
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande
väl fungerande sätt

Källor

BetygF
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl
väl
samt för/………/underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: