Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens religioner, livsfrågor och källkritik

Skapad 2018-03-09 13:05 i Ekdalaskolan Härryda
Kopiera och gör till din egen mall
Grundskola 9 Religionskunskap
Religioner och andra livsåskådningar är viktiga inslag i människans liv. I dagens samhälle finns en mångfald och kunskaper om religioner är viktiga för att skapa förståelse mellan människor. Vad är religion? Går det att skilja mellan religion och kultur? Människor har skapat olika sätt att tänka och leva tillsammans överallt på jorden. Olika berättelser och tankar om samhället, tankar om livet, döden, sättet att uppfostra barn, vilka maträtter vi äter, vilka kläder vi har på oss; allt detta skulle även kunna vara religion. I det här arbetsområdet ska vi arbeta med att repetera världsreligionerna och livsfrågor; t.ex meningen med livet, hur religioner kan forma människors identiteter och livsstil. Vi kommer även att arbeta med källkritik och att arbeta med hur religion är och har varit grund för många konflikter.

Innehåll

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet där du ska utveckla din förmåga att

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt tolkningar och bruk inom dessa
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
 • reflektera över livsfrågor, sin egen och andras identitet
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

Vad ska vi arbeta med

 • vi kommer att repetera världsreligionerna; centrala tankegångar, urkunder (heliga skrifter) och riter
 • huvuddragen i religionernas historia; likheter och olikheter
 • religionernas roll i aktuella politiska konflikter utifrån ett källkritiskt förhållningssätt
 • vi kommer att lyfta religioners roll i identitetsskapande
 • värderingsfrågor (etik)
 • källkritik- hur kan vi värdera det vi läser?

Arbetssätt

 Du kommer att få arbeta både självständigt och tillsammans med andra i klassen. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, se film och nyhetsklipp, ha diskussioner, arbeta med textmaterial och olika tillhörande uppgifter. 

Det material vi använder kommer att finnas kontinuerligt på classroom; bland annat texthäften, ord och begrepps lista, arbetsuppgifter till de olika momenten inom arbetsområdet.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du kommer själv att få välja mellan olika arbetsmetoder när det gäller att arbeta med texter, fakta- och begreppsförståelse. Det kan vara att läsa tillsammans eller enskilt, att svara på frågor, skriva egna sammanfattningar, göra tankekartor. Vi kommer att gemensamt att titta på ev. datum för avstämningar och redovisning.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Du kommer att visa dina kunskaper i skriftligt prov/uppgifter, de uppgifter du arbetar med under lektionerna och det muntliga deltagande du visar i diskussioner i klassen och inspelningar

Veckoplanering

Arbetsområdet omfattar uppstart i v10 - v13. Efter påsklovet tar vi kanske paus pga annat NP i SO än religion, (se planering i classroom)

 

Läxor, prov finns i kalendern och material (texter, uppgifter) i classroom. Där kommer även information om inlämningar, läxor osv i classroom.

Kunskapskrav och bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9

Matriser

Re
Världens religioner

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva
Centrala tankegångar
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Resonera
Likheter / skillnader
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Beskriva samband
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Källhantering
Använda och värdera källor
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Resonera och argumentera utifrån etiska modeller
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: