Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima Formula Åk 5 Kap. 2 Bråk och decimaltal

Skapad 2018-03-09 14:12 i Okome skola Falkenberg
Vi arbetar med bråktal, bråkdelar, hela, delar ... Vi skriver tiondelar på olika sätt genom att använda bråk, decimaltal och procent.
Grundskola 5 Matematik
Vad är bråk när man arbetar med matte?

Hur skriver man samma tal i bråkform, decimalform och som procent?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • lösa problem med hjälp av bråktal och decimaltal
 • använda begrepp som hör till bråk och decimaltal
 • se samband mellan begrepp som hör till bråk och decimaltal
 • välja och använda lämpliga metoder för att beräkna och lösa uppgifter i bråk och decimaltal
 • diskutera och argumentera om beräkningar och lösningar på uppgifter i bråk och decmaltal

Konkretisering av mål

Du ska kunna

 • använda begrepp som hör till bråk och decimaltal
 • tala om hur stort ett bråk är
 • jämföra olika delar av olika helheter
 • använda samband bråk-decimaltal-procent
 • förkorta och förlänga bråk
 • dividera med stora tal
 • använda strategier vid problemlösning

Arbetssätt

 • Går igenom nya begrepp
 • Genomgångar i helklass
 • Genomgångar enskilt
 • Använder konkret materiel
 • Arbetar med uppgifter ur olika böcker

Viktiga begrepp

 • Bråk
 • Bråktal
 • Täljare
 • Nämnare
 • Bråkstreck
 • Jämföra
 • Del
 • Andel
 • Hela
 • Decimaltal
 • Procent
 • Förkorta
 • Förlänga
 • Bråkform
 • Blandad form
 • Decimalform
 • Överslag
 • Avrundning

Bedömning

Bedömning sker

 • efter hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • i ett avslutande test

Uppgifter

 • Prefix

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matris Bråk och decimaltal

Matematik 4-6

 • Ma  4-6   Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6   Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6   Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6   Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Träningsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa problem
Du behöver träna på att lösa enkla matteproblem.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till.
Välja problemlösningsmetod
Du behöver träna på att välja och använda metoder för att lösa matteproblem.
Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa matteproblem.
Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa matteproblem.
Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa matteproblem.
Beskriva lösningar
Du behöver träna på att beskriva dina lösningar.
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem.
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man kan lösa matteproblem.
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt hur man kan lösa matteproblem.
Bedöma rimlighet
Du behöver träna på att bedöma om resultaten är rimliga.
Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt om resultaten är rimliga.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga.
Flera sätt att lösa problem
Du behöver träna på att ge förslag på andra sätt att lösa problem.
Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Matematiska begrepp
Du behöver träna på att förstå matematiska begrepp.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Använda matematiska begrepp
Du behöver träna på att använda matematiska begrepp.
Du använder matematiska begrepp på ett ganska bra sätt i välkända situationer.
Du använder matematiska begrepp på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du använder matematiska begrepp på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Beskriva matematiska begrepp
Du behöver träna på att beskriva matematiska begrepp.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Samband mellan begrepp.
Du behöver träna på att beskriva hur matematiska begrepp hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Beräkningar
Du behöver träna på att göra beräkningar.
Du kan göra enkla beräkningar med bråk och decimaltal på ett ganska bra sätt.
Du kan göra enkla beräkningar bråk och decimaltal på ett bra sätt.
Du kan göra enkla beräkningar bråk och decimaltal på ett mycket bra sätt.
Välja beräkningsmetod
Du behöver träna på att välja och använda metoder för att göra uträkningar.
Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningar.
Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningar.
Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningar.
Förklara beräkningar
Du behöver träna på att förklara beräkningar.
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra beräkningar.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra beräkningar.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra beräkningar.
Redovisa lösningar
Du behöver träna på att redovisa lösningar.
Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Diskutera matematik
Du behöver träna på att diskutera matematik.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.

Ma
Prov 1 åk 5 matematik

Utifrån provresultatet ser din kunskapsprofil ut som följer:

Har ännu inte kunskapen, behöver träna mer
Behärskar till viss del
Behärskar relativt väl
1.
Addition, subtraktion - algoritm och problemlösning
2.
Tid, multiplikation, division - med stora tal t.ex. 100, 5000
3.
Avrunda, räkna med, omvandla - bråk och decimaltal
4.
Problemlösning: tid, längd, bråk
5.
Problemlösning: bråk, multiplikation t.ex. 4*3158
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: