Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesområde bråk- och decimaltal

Skapad 2018-03-09 14:18 i Kärna skola Kungälv
Grundskola 5 Matematik

Innehåll

Vi lär oss om bråktal och decimaltal. Under "Kopplingar till läroplanen" och i matrisen ser du vad du ska lära dig.  

 

Ni får lära er genom lärarledda genomgångar, enskilt arbete och genom att samarbeta med dina klasskamrater. Du tränar genom att använda konkret material, lösa träningsuppgifter i matematikboken och lösa problemuppgifter.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Test 3 Bråk- och decimaltal

Jag kan:

Osäker
På väg
Säker
Beskriva hur stor en del är av en hel med hjälp av ett bråktal.
Exempel: Hur stor del av helheten är ifylld? (En "tårta" med en av fyra bitar ifylld.)
Storleksordna bråktal
Exempel: Storleksordna talen nedan: 4/7 2/5 1/3 3/4 4/6
Skriva ett tal både som bråkform och decimalform
Exempel: Skriv 17 hundradelar i bråkform Skriv 1/5 i decimalform
Räkna ut en del av ett antal
Exempel: På en plåt ligger det 20 bullar. En fjärdedel av dem är vaniljbullar. Hur många vaniljbullar är det?
Addera bråktal med olika nämnare
Exempel: Robert målar 1/6 av staketet. Malin målar 1/3. Hur mycket är det kvar av staketet att måla?
Räkna ut helheten när jag vet en del.
Exempel: Jacob har använt 2/5 av smörpaketet. Smöret som är kvar väger 60 gram. Hur mycket vägde paketet från början?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: