👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden, kraft och rörelse

Skapad 2018-03-09 14:37 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Fysik
 Vi arbetar med Rymden, kraft och rörelse!

Innehåll

Vi arbetar med Rymden, kraft och rörelse!

Under detta projekt kommer planeringen att ändras under arbetets gång. Det är här du kommer hitta allt som vi arbetar med; bildspel, filmer, instruktioner och uppgifter. Det är därför viktigt att varje vecka gå in på planeringen och titta på vad vi ska göra. 

Så här kommer vi att arbeta:

Vecka 12-13:

1. Vi repeterar vårt solsystem, hur krafter påverkar planeterna. Planeternas förhållande till varandra och varför vi har dag/natt samt hur årstider uppstår. 

 

2. Vi parläser (Året runt i rymden s. 138-141) och tittar på film.

Film om dag/natt och årstider från SLI:

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4810

Film om årstider och dag/natt från Studi.se:

https://www.studi.se/l/jordens-lutning-och-arstider

https://www.studi.se/l/jorden-ii-snurriga-aarstider

 

Vi tittar också på hur man skriver en förklarande text:

 

3. Du ska nu skriva en förklarande text om varför vi har dag/natt och hur årstider uppstår. Använd dig av begreppen; jorden, jordens axel, solsystem, solen, dygn, dag/natt, kretsar, år och årstider.

 

Vi ger varandra respons utifrån en mall i par och bearbetar texten.

Responsmallen:

 

 

Uppgift 1 - dag/natt och årstider (lämnas in på Unikum torsdag 29/3).

 

Vecka 15:

1. Vi har genomgång kring begreppen olika typer av kraft, gravitation och friktion och tittar på filmer

Film om olika typer av kraft från SLI (4 min):

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=EDUS74072

 

Studi.se: varje film är ca 4,30 min

https://www.studi.se/l/krafter

https://www.studi.se/l/mer-om-krafter

https://www.studi.se/l/massa-och-gravitation

 

Vecka 16-17:

2. Läs texten i läroboken parvis om gravitation och friktion i 'Fysik och Kemi' sid.  56-60. Skriv (5)-10 frågor till texten.

 

3. Vi ställer hypoteser och undersöker gravitation och friktion. Vi gör 3 undersökningar som vi dokumenterar genom egna rapporter i text och VIDEOS/BILDER.

De här 3 undersökningarna ska ni göra:

- Dra föremål på en slät respektive ojämn yta

- 2 papper som släpps från hög höjd, ett slätt och ett ihopknycklat.

- 2 klot (ihoprullade strumpor) med olika tyngd släpps från hög höjd.

Du väljer att skriva en rapport som du lämnar in. Uppgift 4- labrapport gravitation och friktion.

4. Vi gör också två avstämningar kring kraft (uppgift 2 och 3)

 

 
Vecka 18-19:

1. Vi går tillbaka under vecka 18 och repeterar begreppen med hjälp av små korta filmer. Vi tittar på vad uppgiften innebär i slutet av veckan för att slutföra den och lämna in under vecka 19.

2. Gör en  'Skolplansch' med mall från Pages. Välj en av de andra undersökningarna som du inte lämnade in i uppgift 1:

Massa och gravitation 

Nyckelord: massa, tyngd, vikt, gravitation (dragningskraft) och Newton

eller

 Krafter

Nyckelord: normalkraft, kraft, friktion, dynameter, gravitation och Newton

 (Lämna in som uppg. 5 - plansch krafter/massa/gravitation).

Du ska ha med:
- Din video/bilder MED FÖRKLARANDE BILDTEXTER.

- Text där du förklarar de NYCKELORDEN NOGRANNT MED DINA EGNA ORD:

 

 

 

 

Vecka 20-21:

1. Genomgång om hur man kan arbeta med VÖL-diagram.

 

Bildresultat för völ-diagram

 

2. Gör ett VÖL-diagram och en tankekarta. Sök fakta om Isaac Newton från flera källor, minst 3.  

Skriv om vem han var, hans liv och vad  hans upptäckter inneburit för oss idag. Skriv MED EGNA ORD, gör 1 bild som passar till din text. Ange vilka källor du använt och resonera kring varför de är användbara och trovärdiga källor! Lämna in på Unikum uppgift 5; Isac Newton - källkritik).

 

 

Film om Isaac Newton:

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4481

https://m.youtube.com/watch?v=jwPc0kK9VHU

Film om Isaac Newton på engelska:

https://m.youtube.com/watch?v=h48BWDeBLno

 

Vi kommer också besöka en lekplats under projektets gång för att ha "Lekplatsfysik" och undersöka och testa olika saker kopplat till det vi läst.

 

—————————————————————————————————————————————————————-

Här kan du hitta fakta:
- Våra lärmedel 'Fysik och kemi' sid: 56-60. ’FyKe utkik’ sid:138-141.
- Andra böcker på biblioteket.
- Sidor på internet, t.ex. wikimini, wikipedia, nejunior, ungafakta, studi m.fl. 
Vi kommer att repetera om hur man kan ta reda på om en sida på internet går att lita på eller ej (Källkritik).

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————-

Vem är mannen under äppelträdet? 

(Svar: Isaac Newton)

 

 

Uppgifter

 • Cykelbromsar

 • Cykelbromsar

 • Uppgift 5: Skolplansch (pages): Gravitation/Massa eller Friktion

 • Svar på frågor om krafter

 • Svar på frågor om krafter

 • Uppgift 3: Bussen

 • Uppgift 3: Bussen

 • Uppgift 4: Rutschkanan

 • Uppgift 4: Rutschkanan

 • Uppgift 6: Isaac Newton och källkritik

 • Uppgift 1: Dag/natt och årstider

 • Uppgift 4: Valfri labrapport kring gravitation och friktion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Källkritik - NO

Salknas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Antal källor
Har inte angivit några källor
Använder 2 olika källor
Använder tre olika källor
Använder mer än 3 olika källor
Källkritik
Resonerar inte om källornas trovärdighet
Använder ett argument till varför källorna är trovärdiga (tex jämför källorna eller vem som skrivit källan)
Använder några argument till varför källorna är trovärdiga (tex jämför källorna och svarar på några av frågorna 'Vem, När, Varför, Hur, Kontakt?)
Använder flera argument till varför källorna är trovärdiga (jämför källorna och svarar på frågorna 'Vem, När, Varför, Hur, Kontakt?)

Fy
Lab.rapport

Saknas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rubriker
Saknas
Har med några av rubriker enligt mallen.
Har rubriker enligt mallen.
Har fetmarkerad rubriker enligt mallen.
Hypotes
Saknas
Har med en hypotes men motiverar den inte.
Försöker att motivera sin hypotes.
Har en hypotes som tydligt motiveras.
Genomförande
Saknas
Har genomförande med i löpande text.
Har ett genomförande i punktform som är relativt lätta att följa.
Tydligt genomförande i punktform som är lätt att följa.
Jämförelse
Saknas
Jämför sina resultat men resonerar inte kring varför likheter eller skillnader finns.
Jämför sina resultat och försöker resonerar kring varför skillnader eller likheter uppstår.
Jämför sina resultat och resonerar kring varför skillnader eller likheter uppstår.
Förbättringsåtgärder
Saknas
Har med förbättringsåtgärder som kopplas till sig själv som person.
Har med förbättringsåtgärder som är kopplade till själva undersökningen.
Har med förbättringsåtgärder som är kopplade till själva undersökningen och som leder till ett ännu bättre resultat.
Bilder
Saknas
Har någon bild från undersökningen
Har bilder med som visar genomförandet eller resultatet.
Har bilder med som visar genomförandet och resultatet.