👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

För evigt levande åk 8 vt-19

Skapad 2018-03-09 20:50 i Förslövs skola F-9 Båstad
Ett arbetsområde där vi går igenom litteraturhistoriska epoker, läser utdrag ur olika klassiska verk, tränar på att koppla verk till författare och tid/samhälle samt söker information och sammanställer den.
Grundskola 8 – 9 Svenska
Böckerna Oliver Twist, Onkel Toms stuga, Jorden runt på åttio dagar och Skriet från vildmarken har två saker gemensamt. För det första är de alla klassiker och för det andra är de alla skrivna under en period i litteraturhistorien som kallas för realismen. Vad innebär det att en roman blir en klassiker? Hur hör de här berättelserna ihop med tiden de skrevs i och har deras författare lämnat avtryck i sina verk? De här frågorna ska vi besvara. Vi inleder med att tolka valfria låttexter för att öva oss på att analysera tema, budskap, symboler, metaforer mm. Vi läser sedan en klassiker och avslutar med att se en filmatiserad version av Charles Dickens Oliver Twist som vi också analyserar.

Innehåll

 

 

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 • Du visar att du kan resonera om ett skönlitterärt verk genom att göra kopplingar till verkets författare och till den tid (epok) och det samhälle som verket uppstod i.
 • Du visar att du kan skriva en resonerande text om Oliver Twist med koppling till Charles Dickens och realismen.
 • Du visar att du kan kommunicera i tal genom att skapa en presentation med bild och text om din valda bok samt genom att framföra din presentation.
 • Du visar att du kan söka information ur en eller flera källor och att du kan sammanställa informationen med struktur och med ett ordval som är anpassat till arbetsområdet.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Vi ser Oliver Twist.
 • Vi läser om realismen och Charles Dickens.
 • Du skriver ett individuellt resonemang utifrån Oliver Twist  där du resonerar om texten med kopplingar till författare, tid och samhälle.
 • Du läser en valfri klassiker från realismen.
 • Vi hämtar information ur olika källor, såsom faktatexter i läromedel samt texter från nätet. Du sammanställer informationen t ex genom att svara på frågor utifrån källan samt genom att ta ut viktig information till din text och till din presentation.
 • Vi arbetar med ordkunskap utifrån källor som vi använder.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Din förmåga att resonera om en skönlitterär text från en annan tid genom att du gör kopplingar mellan författaren och verket samt genom att du drar slutsatser om hur textens innehåll har påverkats av den tid och det samhälle som det uppstod i. 

 • Din förmåga att förbereda och framföra en muntlig redovisning med hjälp av key note eller google presentation. (det här bedöms i en kommentar)

 

 • Din förmåga att skriva en resonerande text med anpassning till språkliga normer och texttyp. 

 

 • Din förmåga att söka och sammanställa information. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Skriva resonemang om ett verk med koppling

Resonerande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Innehåll
Innehållet i din text visar inte att du har förstått ditt verk eller hur det har påverkats av författare och tid.
Dina tankar presenteras, du ger exempel och du kan på ett enkelt sätt beskriva hur verket har påverkats av sin upphovsman och tiden då verket uppstod.
Dina tankar är relativt väl underbyggda med flera exempel och faktakunskaper. Du ger olika exempel ur verket som kan kopplas till hur verket har påverkats av upphovsman och tid.
Dina tankar är väl underbyggda med exempel som fördjupar din förståelse av verket. Du ger flera exempel ur verket som kan kopplas till hur verket har påverkats av upphovsman och tid.
Struktur
Texten är uppbyggd så att läsaren i stort kan ta till sig och förstå innehållet.
Din text har en inledning, en avslutning och en mittdel, men dessa delar är inte helt tydliga.
Inledningen väcker intresse. Det finns en tydlig struktur i mittdelen och en tydlig avslutning.
Inledningen är intresseväckande och genomtänkt. Textens struktur är genomtänkt med stycken som är sammanlänkade. Avslutet är väl fungerande.
Meningsbyggnad
Texten innehåller meningsbyggnads-fel och meningarna börjar på liknande sätt.
Texten innehåller få meningsbyggnads-fel och vanliga sambandsord som och, med samt då används. Texten är mestadels uppbyggd av huvudsatser som inleds på liknande sätt.
Menings-byggnaden är relativt korrekt och varierad med hjälp av olika sambandsord. Texten innehåller en variation av längre och kortare meningar.
Menings-byggnaden är varierad och träffsäker med hjälp av väl valda sambandsord.
Skrivregler
Du använder inte skiljetecken såsom (.!?) i större delen av texten. Stor bokstav vid behov används inte i större delen av texten
Du använder stora skiljetecken, såsom (.!?) relativt korrekt. Stor bokstav vid behov används i större delen av texten.
Du använder stora skiljetecken korrekt. Stor bokstav används vid behov konsekvent genom texten. Du anger för det mesta titlar på verk på ett korrekt sätt.
Du använder stora skiljetecken samt kommatecken korrekt. Regler för direkt anföring följs. Stor bokstav används vid behov konsekvent genom texten. Du anger titlar på verk på ett korrekt sätt.
Ord
Du använder ett begränsat ordval och många upprepningar.
Du har en viss variation i ordvalet men du använder mestadels ett enkelt ordförråd.
Du skriver varierat och strävar efter att använda olika ämnesbegrepp som hör till litteraturhistoria.
Du skriver varierat och använder skickligt olika ämnesbegrepp som hör till litteraturhistoria.

Sv
Söka information i olika källor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förmågan att söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor.
Du behöver utveckla din förmåga att söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor.
Du kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor.
Du kan söka och välja ut information från ett relativt varierat urval av källor.
Du kan söka och välja ut information från ett varierat urval av källor.