Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat

Skapad 2018-03-09 20:58 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Geografi
"Översvämningar i Thailand", "extrem torka i Etiopien", "tropiska orkanvindari USA", I media kan vi läsa om eller lyssna till denna typen av katastrofer nästan dagligen. Varför ligger det alltid is vid nord- och sydpolen? Varför är det öken i norra Afrika och varför regnar det så mycket här hos oss? Klimatet ger oss miljön vi bor i och skapar förutsättningar för vår möjlighet att överleva där. Tänk Sahara med massor av vatten, tänk Sverige utan element.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Vid skriftliga förhör förklarar du hur väder och klimat uppstår.

Genom ett grupparbete med presentation visar du dina kunskaper om jordens klimat- och vegetationszoner.

Vid den muntlig redovisningen ger du förklaring till hur människors förutsättningar påverkas av  var de bor.

Vid skriftliga uppgifter resonerar du kring hur människan påverkar klimatet och vilka konsekvenser det får.

I ditt arbete kring olika klimat och vegetationszoner använder och tolkar du klimatkartor, tabeller och diagram. 

I arbetet visar du kunskaper om världsdelarnas namngeografi

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:


Din förmåga att förklara hur väder och klimat uppstår.

Din förmåga att beskriva klimat och vegetationszonerna.

Din förmåga att förklara hur människor påverkas av var de bor.

Din förmåga att resonera kring hur människor påverkar klimatet och vilka konsekvenser detta får.

Din förmåga att använda och tolka klimatkartor, tabeller och diagram.

Dina kunskaper om världsdelarnas namngeografi.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:


Vi går igenom:

 • Värmeinstrålningen från solen och atmosfären
 • Jordens lutning och årstiderna
 • Högtryck och lågtryck
 • Vindar och nederbörd
 • Våra klimatzoner
 • Växthuseffekten

Genomgångar med pp.

Grupparbete som beskriver klimat och vegetationszonerna.

För att öka förståelsen för olika geografiska miljöer ser vi på delar av "Planet Earth".

Vi läser texter, ser faktafilm och arbetar med uppgifter för att öka våra kunskaper om väder, klimat och klimatförändringar.

Vi tränar på att resonera kring hur människan påverkar klimatet. Vi bearbetar, kamratbedömer och ger respons på våra texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge

Matriser

Ge
Vt-18 Geografi klimat- och vegetationszoner

F
E
C
A
Förstå och använda centrala ord- och begrepp
När du talar, lyssnar, läser och skriver i ämnet.
Eleven förstå och använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven förstå och använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan förstå och använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Visa faktakunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur,
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur,
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur,
Resonera
Resonera om orsaker till och konsekvenser av klimat och vegetation för växter, djur och människor.
och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Resonera
Resonera om orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: