👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa & nervsystem

Skapad 2018-03-10 09:35 i Gemensamt Härryda Härryda
Hälsa, sjukdom, nervsystem och hjärna åk 8
Grundskola 8 Biologi
Vi arbetar med hälsa, sjukdomar, vårt nervsystem samt vår hjärna, ögon och öron.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Du ska lära dig:

 • vad som krävs för att du ska ha en god hälsa.
 • vad bakterier och virus är.
 • hur du kan minska mittspridning.
 • vad vaccinering är och varför det är bra att vaccinera dig.
 • mer on några vanliga sjukdomar.
 • om hjärnan och vårt nervsystem
 • om nervceller och hur nervsignaler skickas i kroppen
 • mer om ögat och örat

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar på loops och sli samt via classroom.

Vi ser filmer, har genomgångar, arbetar med såväl individuella uppgifter som gruppuppgifter.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du är med och väljer bland arbetsformer och uppgifter för att få bästa förutsättningar att lära dig på ett sätt som passar dig.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

 • aktivt deltagande på lektionerna
 • deltagande och inlämning av individuella uppgifter och gruppuppgifter
 • läxförhör vid tre tillfällen

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Se planering och tid för läxförhör inne på classroom samt i kalendern.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 9