Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teckna Serie- Bild VT18

Skapad 2018-03-10 18:59 i Gammal Trelleborg
Vi kommer att träna på att få fram ett budskap med hjälp av att kombinera bild och text.
Grundskola 4 – 6 Bild
En serie är en slags bildberättelse. Vi kommer att undersöka hur en serie är uppbyggd och vilka typiska saker en serie innehåller. Huvudpersonen i din serie är en riktig miljöhjälte. Hur blir man det och hur kan du illustrera det i din serie?

Innehåll

Syfte

Konkretiserade mål

 • Teckna figurer lämpliga för serier.
 • Använda olika typer av pratbubblor, tecken för ilska, rörelse m.m.
 • Använda olika bildutsnitt som visar hela miljöer, närbilder och detaljbilder.
 • Göra en egen serie på temat "Miljöhjälte"

Arbetssätt

Vi tittar på och pratar om olika bildutsnitt: helbild, halvbild, närbild och extrem närbild. Vi går också igenom olika sorters pratbubblor som är vanliga i serier.

Börja med att skriva ett manus av din berättelse. Gör sedan en enkel skiss i blyerts. Den behöver inte vara detaljerad, bara enkel så att man förstår hur du tänkt. Du ska använda dig av 4-6 serie-rutor.

Sedan tecknar du din serie i blyerts och fyller i med tusch eller färgpennor. På slutet skriver du dina pratbubblor.

 

Bedömning

Budskapet ska framgå och du använder dig av det gemensamma temat "Miljöhjälte".

Du använder blyerts, tusch eller färgpennor och färglägger på ett fungerande sätt.

Du kombinerar olika bildelement; pratbubblor, text, ansiktsuttryck, kroppsspråk, djup i bilden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl

Matriser

Bl
Bild Grundmatris

F
E
C
A
Bildspråk
Pratbubblor, text, ansiktsuttryck, bildsnitt och kroppsspråk
Du använder ett enkelt bildspråk, dina bilder är delvis genomarbetade, så att budskapet framgår.
Du använder ett utvecklande bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du använder ett välutvecklat bildspråk och välutarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Material/tekniker
Blyerts, tusch och färgpennor
Du använder olika material och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt
Du använder olika material och tekniker på ett relativt välfungerande och varierande sätt
Du kan använda olika material och tekniker på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt
Egna idéer
Insirationmaterial
Du bidrar till att utvecka egna idéer samt försöker bearbeta uppslag och inspirationmaterial.
Du arbetar med delvis egna idéer. Du bearbetar uppslag och inspirationsmaterial.
Du arbetar med egna idéer. Du bearbetar uppslag och inspirationsmaterial.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: