Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati - ett sätt att styra åk5

Skapad 2018-03-11 12:59 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Hur sverige styrs och valet 2014
Grundskola 5 Samhällskunskap
Du kommer att få lära dig om hur vårt demokratiska styre i Sverige fungerar. Vi kommer att ta reda på hur arbetet i riksdag, regering, landsting och kommuner fungerar. Vem som bestämmer och hur beslut fattas.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Vad begreppen demokrati och diktatur innebär.
 • Vad en kommun och ett landsting är för något.
 • Skillnaden mellan riksdag och regering.
 • Hur arbetet går till i riksdag och regering.
 • Hur beslut fattas i kommun, landsting och riksdag.
 • Vilka val vi har i Sverige och vilka som får rösta.
 • Hur det går till att rösta i Sverige.
 • Vilka de åtta riksdagspartierna är och kunna känna igen deras symboler.

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Se på filmer och bildspel.
 • Läsa texter från olika källor.
 • Diskutera och svara på frågor.
 • Läsa om och ta reda på mer om olika begrepp.

Vad som kommer att bedömas:

Hur väl du visar:

 • att du förstår begrepp vi arbetat med och hur du kan använda begreppen.
 • att du vet hur det går till vid ett val i Sverige.
 • att du vet hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer.
 • att du vet hur demokratiska beslutsprocesser går till.
 • att du kan beskriva hur arbetet går till i riksdagen.
 • att du känner till namn och symbol på de åtta riksdagspartierna.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att:

 • svara på frågor och skriva sammanfattningar.
 • delta aktivt på lektioner och i diskussioner.
 • göra ett test på några begrepp och politiska partier.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: