Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik/kemi vt 2018

Skapad 2018-03-11 16:23 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 5 Kemi Fysik
Under vårterminen kommer vi att arbeta med fysik och kemi. Vi kommer att undersöka och lära oss om världen runtomkring oss. Från atomer till planeter och andra himlakroppar. Vi kommer att utföra experiment och undersökningar samt samtala om vår omvärld. Vi kommer att arbeta med boken ”Boken om Fysik och Kemi” med tillhörande arbetshäfte.

Innehåll

 

V. 8-13 Introduktion kemi och fysik s 1-23

 

Vi kommer under den här perioden lära oss grunden till all kemi nämligen atomer och molekyler samt några olika sorters atomer. Vi kommer även att lära oss mer om vatten och repetera det vi lärt oss om vattnets kretslopp

 

Andra saker vi kommer att lära oss och arbeta med:

Vattnets egenskaper och aggregionsformer

Vad är atomer och molekyler

Olika sorters atomer + periodiska systemet

Laboration – att göra smör med grädde och en flaska

 

 

 v. 15-18 Rymden s 152-165

Vi kommer att lära oss mer om rymden och hur dagar och årstider uppkommer genom jordens placering mot solen.

Andra saker vi kommer att lära oss och arbeta med:

Olika himlakroppar

Gravitation och månen samt väder/årstider

Bygga vårt egna solsystem

 

V 18-20

Kraft och rörelse s 48-51

Vi kommer under den här delen lära oss mer om fysiken i kraft och rörelse. Vi kommer att genomföra experiment utomhus på lekplatser.

Andra saker vi kommer att lära oss och arbeta med:

Fysiken på lekplatser

Kroppens tröghet

Friktion mm.

 

 

V 20-23

Blandning och lösning + syror och baser s 28-47 +104-119

Vi kommer att arbeta med olika blandningar och lösningar samt genomföra experiment med hjälp av den kunskap vi lär oss om syror och baser.

Andra saker vi kommer att lära oss och arbeta med:

Kemi och kemiska reaktioner

Göra läsk

 

v 23- Luft och Ljud s52-63 +120-135

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med ljud och få svaret på frågan: ”vad är ljud?”

Experiment med ljud:

Heliumballongen

Ljudets hastighet på skolgården

Ljud i olika medier (muggtelefonen)

 

v 24-27 Ljus s136-151

Vi kommer att lära oss mer om ljus och även undersöka vad ljus är för något genom experiment.

Experiment med ljus:

Prisma och regnbågar

 

V 27-

Magnetism och elektricitet s76-103

Vi kommer att arbeta med magnetism och elektricitet under denna period och vi kommer att undersöka hur de hänger ihop och hur de kan påverka varandra. Vi kommer även att se hur man kan använda magnetism för att hitta vägen med hjälp av kompass mm.

 

 V 27-

Värme s64-75

Vi kommer att lära oss mer om värme och kyla samt hur och varför man mäter temperatur som vi gör det.

 

Vi kommer att arbeta och bedöma:

Experiment och laborationer

Läsa och svara på frågor

Skriftligt test

Skriftliga uppgifter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Ke
Fysik/kemi vt 2018

Ej godtagbara kunskaper
Förbättringsförslag
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Introduktion kemi/fysik
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
Du behöver visa att du har förstått det vi arbetar med genom att vara aktiv under lektionerna och visa vad du kan
Om du inte förstår någonting ställ frågor och var nyfiken
Du har visat att du förstått arbetet med atomer och molekyler
Du har visat att du förstått det vi arbetat med och du visar en djupare för vad atomer och molekyler är och hur de bygger upp allt runt omkring oss.
Rymden
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
Du behöver vara mer aktiv under lektionstid och visa vad du kan
Var nyfiken och fråga om du inte förstår, ta även egna initiativ och forska kring rymden.
Du har varit med och aktivt deltagit i undervisningen och visat att du kan flera olika himlakroppar
Du har visat att du har en djupare förståelse för rymden, universum och kan förklara vad månad/år/dag är
Kraft och rörelse
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
Du behöver vara mer aktiv under lektionstid och visa vad du kan
Fundera på olika rörelser och hur de känns när du genomför olika aktiviteter. Fråga om det är något som du undrar över
Du har varit aktiv och deltagit under lektionerna och även visat att du förstått innehållet.
Du har visat att du förstår mer om kraft och rörelse och kan ge detaljerade förklaringar på kraft och rörelse
Blandning, lösning, syra och bas
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
Du har inte visat att du förstått det vi arbetat med
Tänk på att skillnaden mellan en lösning och en blandning är att man lätt kan dela upp de olika beståndsdelarna i en blandning Syra och bas är motsatser. När man blandar dem sker en kemisk reaktion
Du har visat att du förstår vad syror och baser är för något och kan beskriva vad skillnaden mellan en lösning och en blandning är
Du har visat att du förstått vad syror, baser, blandningar och lösningar är. Du kan förklara och berätta skillnaden och mellan dem och hur vi kan använda dem i vardagen
Luft och Ljud
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
Du behöver öva mer på luft och ljud och kunna förklara vad de är för något
Ställ många frågor! Tänk på att luft inte bara består av syre utan många andra gaser. Ljud är vibrationer i luften
Du kan berätta och visa vad luft och ljud är och förklara hur de är sammankopplade
Du kan berätta och visa vad luft och ljud är och förklara hur de är sammankopplade. Du kan noga förklara hur ljud uppstår och sprider sig
Ljus
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Ke  4-6
Du behöver kunna förklara vad ljus är och hur det uppstår
Tänk på att ljus består av många färger som i en regnbåge och att det ljus vi ser är en kombination av dem alla
Du kan berätta och förklara vad ljus är
Du kan berätta och noga förklara vad ljus är och hur man kan dela upp ljus med hjälp av ett prisma
Magnetism och elektricitet
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
Du behöver vara mer aktiv under lektionstid och visa vad du kan
Tänk på att magnetism kan användas för att skapa elektricitet och för att kompass och fåglar ska kunna hitta rätt
Du kan förklara vad magnetism och elektricitet är och hur de hör ihop
Du kan förklara vad magnetism och elektricitet är och hur de hör ihop. Du kan även ge flera exempel på hur man kan använda sig av dem i verkligheten
Värme
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
Du behöver visa att du förstår det vi arbetat med
Ställ frågor om du inte förstår innehållet under lektionerna
Du vet vad värme är och hur det uppstår.
Du vet vad värme är och hur det uppstår. Du kan även förklara hur man kan använda sig av värme för att kunna skapa nya ämnen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: