Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Happy 8 - Unit 5 - History

Skapad 2018-03-11 17:57 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Grundskola F Engelska
Here you are being served some interesting glimpses of English history. Food through history starts it off. Then you will get to know Guy Fawkes who wanted to blow up the Houses of Parliament, Jack Anderson who started the Great Fire of London, Michael who fought against the Germans in the trenches of the First World War and also some famous people. Do you know who they are?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi kommer att diskutera och lära oss mer om Englands historia. Syftet är att du ska lära dig mer om Englands historia och kunna reflektera över och förstå livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Du ska också kunna förstå och tolka innehållet i olika slags texter.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att jobba med kapitel 5 i läromedlet Happy 8 (tillgängligt på Gleerups). Vi kommer att lyssna på texterna tillsammans och genomföra de övningar som finns i boken. Vi kommer även titta på några korta videor och genomföra olika uppgifter på Google Classroom om temat.

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma din receptiva förmåga genom läs- och hörförståelse. Jag kommer också att bedöma språket i dina muntliga framträdanden, diskussioner i mindre grupper och dina skriftliga uppgifter.

Hur du visar vad du kan:

Dina förmågor visar du på lektionstid med diskussioner och uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: