Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text åk 4

Skapad 2018-03-11 18:49 i Björkåsskolan Grundskolor
Planering av arbete med instruerande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Nästa texttyp vi ska arbeta med är Instruerande text. Vi kommer att lära oss hur instruerande texter är uppbyggda, vilka delar de brukar bestå av och vilken verbform man brukar använda. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand skriva varsin text.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 • Veta vad kronologisk ordning är
 • Veta vad moment och arbetsgång betyder
 • Kunna komponera och använda bilder som kompletterar instruktionerna i texten.
 • Veta vad infinitiv och imperativ är.
 • Kunna berätta om de språkliga drag en instruerande text har.
 • Skriva och organisera en instruerande text.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om instruerande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska.
Vi ska arbeta med vår zick-zackövningsbok där vi får tillfälle att öva på imperativ och infinitiv.

Vi kommer att skriva en instruerande text i grupp som ni sedan ska följa. 
I slutet av området ska vi skriva varsin egen text.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Baskunskaper

Ännu ej godtagbara kunskaper.
Godtagbara kunskaper.
Jag kan ännu ej förklara vad kronologisk ordning är.
Jag kan förklara vad kronologisk ordning är.
Jag vet ännu ej vad arbetsgång betyder
Jag vet vad arbetsgång betyder.
Jag vet ännu ej vad moment betyder.
Jag vet vad moment betyder.
Jag vet ännu ej vad infinitiv och imperativ är.
Jag vet vad infinitiv och imperativ är.

Sv SvA
Baskunskaper, texten

Texten

Ännu ej godtagbara kunskaper.
Godtagbara kunskaper.
Innehåll
Min text innehåller ej all information som behövs för att kunna följa instruktionen.
Min text innehåller all information som behövs för att kunna följa instruktionen.
Struktur
Jag följer ej strukturen för en instruerande text med rubrik.
Jag följer strukturen för en instruerande text med rubrik.
Jag följer ej strukturen för en instruerande text med lista.
Jag följer strukturen för en instruerande text med lista.
Jag följer ej strukturen för en instruerande text med arbetsgång.
Jag följer strukturen för en instruerande text med arbetsgång.
Jag följer ej strukturen för en instruerande text med bilder.
Jag följer strukturen för en instruerande text med bilder.
Jag har ej delat in texten i passande stycken som följer en kronologisk ordning.
Jag har tydligt delat in texten i passande stycken som följer en kronologisk ordning.
Verbform
Jag blandar formen på verb i texten.
Jag använder imperativ i hela texten.
Språk
Jag använder ej versal och punkt korrekt.
Jag använder versal och punkt korrekt.
Jag har inga bilder i min text eller mina bilder förtydligar ej mitt instruktion.
Jag kan komponera och använda bilder som kompletterar instruktionerna i texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: