Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 5

Skapad 2018-03-11 20:35 i Kullaviksskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Teknik
Framtidens bostad

Innehåll

Visa lärande:
Du skall arbeta med "Framtidens bostad".
Mål och bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:
■ visa med skisser, modeller eller texter hur du skall arbeta och hur du har tänkt.
■ diskutera hur några tekniska lösningar ( tex uppvärmning av hus ) har förändrats i samhället och hur det har påverkat människor, samhälle och miljö.
■ ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
■ värdera konsekvenser av olika teknikval ( tex energiförsörjning ) för individ, samhälle och miljö.

Områdesbeskrivning:
Vi kommer att:

- se filmer, läsa artiklar och diskutera olika förslag på hur framtidens bostad kan se ut.
- träna på att skissa och bygga modeller.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik åk 6

Material och konstruktioner
Du kan ge exempel och beskriva på ett enkelt sätt hur några hållbara konstruktioner, som du känner till, byggs upp och vilka material man använder.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur några hållbara konstruktioner, som du känner till, byggs upp och vilka material man använder. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad de har gemensamt.
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur några hållbara konstruktioner, som du känner till, byggs upp och vilka material man använder. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad de har gemensamt.
Genomförande och konstruktioner
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och gör enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett bra sätt att lösa problem och gör utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett mycket bra sätt att lösa problem och gör välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Arbetsprocessen och utveckling
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Dokumentation
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du tänkt.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du tänkt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: