Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kultur planering 7-9

Skapad 2018-03-11 22:37 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Planeringen handlar om bröllopet i Sverige och arabiska länder för åk 7-9

Innehåll

 

En kulturell berättelse och upplevelse

Pedagogisk planering åk 7-9

 

Ämne: Modersmålsundervisning arabiska

Området: Kulturellt tema

 

Utifrån läroplanen ska eleverna ges rika möjligheter att läsa, samtala, skriva och diskutera för att utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Lärare ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola i åk 7 - 9 kan använda det arabiska kultur språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

 

Följande kommer vi att arbeta med

 • Kultur och samhälle
 • Läsförståelse
 • Hörförståelse
 • Skriva
 • Tolkning och översättning
 • Texter och bilder
 • Begrepp och meningar

 

Mål

 • Du ska läsa dem olika korta texterna som läraren du ska försöka hitta eller ska delas med.
 • Texterna ska innehålla kulturella sagor, händelser eller arabiska/svenska ordspråk.
 • Du ska översätta informationen från arabiska till svenska och tvärtom och sedan skriva vad du tror kring det på arabiska.
 • Du ska berätta om vad du har skrivit.

 

Kopplingar till läroplan

Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,                                        

Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,  

Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga romer,     

Syfte läsa och analysera texter kring kultur för olika syften       

Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i området där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.                                              

 

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA

 • Vi kommer att läsa, skriva, berätta och diskutera olika texter kring bröllopet i Sverige eller några arabiska länder.
 • Vi kommer att träna på språkuppbyggnad.
 • Vi kommer att träna på att använda olika verb tempus och sambandord.
 • Vi kommer att göra en enkel jämförelse i meningsbyggnad och händelser mellan svensk och arabisk kultur.
 • Aktiviteten tar ca 10 min. av vanlig lektion.

 

METODEN

Målen och kriterierna är tydliga, och läraren följer upp elevernas lärande på ett systematiskt sätt.

För att stimulera elevernas lärande prövar läraren nya vägar. Vi ska träna läsa, skriva och berätta kring kulturellt tema.   

Läraren systematiserar utvärderingsresultaten och förändrar sin undervisning utifrån utfallet.

Återkopplingen till eleven är specifik och tydlig och minskar osäkerheten på hur långt eleven kommit i sitt lärande.  Återkopplingen sätter fokus på kunskapskrav i förhållande till prestation, och ges vid rätt tillfälle.

Detta ska bedömas

 • Skrivförmågan.
 • De texter du skriver.
 • Hur du kan variera språket genom ett bra ordförråd.
 • Hur du kan behärska ordklasserna och verb tempus.
 • Läsförmågan, berättelse och läsförståelse.
 • Hur du kan jämföra mellan svenska och arabiska i meningsbyggnad.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: