Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Latinamerika - verbos reflexivos

Skapad 2018-03-12 08:18 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola F
Du kommer att arbeta med fakta om Centralamerika och Nicaragua. Vi kommer att fördjupa oss i reflexiva verb, ord och begrepp om Latinamerika. Vi kommer även att arbeta och fördjupa oss i Argentina.

Innehåll

Du kommer att:

Arbeta med kortfilmer om Argentina

Fördjupa dig i ett land i Latinamerika

Jobba med reflexiva verb (häfte)

Arbeta i boken med kap 6-9

 

Examination:

Engagemang och aktivitet i klassrummet

Hörförståelse

Läsförståelse

Redovisning- Ett land i Latinamerika

Filmer- CHE

Matriser

Spanska Österslätt

Hör

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hörförståelse -huvudinnehåll och detaljer
Test-HÖR
Du förstår enkla ord och smådelar, men förstår inte det huvudsakliga innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet, men du uppfattar inga eller få detaljer i tydligt talat språk.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar några detaljer i tydligt talat språk.
Du förstår helheten och uppfattar flertalet detaljer i tydligt talat språk.

Läs

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse - huvudinnehåll och detaljer
Test- LÄS
Du förstår enkla ord och smådelar, men förstår inte det huvudsakliga innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet, men du uppfattar inga eller få detaljer i enkla texter.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar några detaljer i enkla texter.
Du förstår helheten och uppfattar flertalet detaljer i enkla texter.

REDOVISNING EGET LAND

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
SKRIV
Skriftlig framställning - innehåll och omfång
Du kan inte eller har svårt för att förmedla ett enkelt innehåll.
Du förmedlar ett enkelt innehåll på ett kortfattat sätt.
Du förmedlar ett någorlunda fylligt innehåll. Texten är till viss del sammanhängande och varierad.
Du förmedlar ett fylligt innehåll och skriver utförligt. Du varierar ditt språk och skriver sammanhängande.
TAL
Muntlig framställning - redovisning av texten
Du redovisar din text utan att tänka på språkliga regler och utan att använda lämpliga hjälpmedel, trots att det finns behov för detta.
Du förmedlar ett enkelt innehåll på ett kortfattat sätt.
Du förmedlar ett någorlunda fylligt innehåll. Det du säger är till viss del sammanhängande och varierat.
Du förmedlar ett fylligt innehåll och talar utförligt. Du varierar ditt språk och talar sammanhängande.

Filmer om Argentina och engagemang i klassrummet

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Filmer
Hörförståelse och hörförståelse -huvudinnehåll och detaljer. Redovisning av svar.
Du kan inte eller har svårt för att förmedla ett enkelt innehåll.
Du förstår vissa delar och förmedlar ett enkelt innehåll på ett kortfattat sätt.
Du förstår filmerna till viss del och förmedlar ett någorlunda fylligt innehåll. Det du säger är till viss del sammanhängande och varierat.
Du förstår helheten förmedlar ett fylligt innehåll och talar utförligt. Du varierar ditt språk och talar sammanhängande.
Engagemang och aktivitet i klassrummet
Du är inte tillräckligt aktiv på lektionerna. Du gör inte dina uppgifter.
Du är till viss del aktiv och gör dina uppgifter efter förmåga.
Du är delvis aktiv på lektionerna och ställer relevanta frågor. Du kan arbeta på egen hand utan att störa dina klasskamrater.
Du är aktiv på lektionerna och ställer relevanta frågor. Du deltar i diskussioner och interagerar med dina klasskamrater på ett bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: