Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokcirkel Svindlande höjder

Skapad 2018-03-12 08:41 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Eleven kommer att utveckla sin förmåga att läsa genom att läsa olika sorters texter. Eleven visar att hon/han förstått genom att återberätta eller svara på frågor. Eleven provar olika lässtrategier.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Nu ska vi tillsammans läsa Svindlande Höjder.

Innehåll

Det här ska vi lära:

- att samtala och diskutera kring en gemensam bok

- att kunna analysera en boks innehåll

- att läsa olika typer av böcker

- att göra kronologiska sammanfattningar

Så här ska vi arbeta:

- läser högt ur boken som

- gör en arbetsuppgift till det du läst

- samtalar i grupp om det vi läst

Så här får du visa:

- skriftligt genom arbetet i bokcirkelhäftet

- muntligt i gruppen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Läsa år 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförmåga
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter (t.ex. fakta, tidningar, recept) för barn och ungdomar med flyt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter (t.ex. fakta, tidningar, recept) för barn och ungdomar med gott flyt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter (t.ex. fakta, tidningar, recept) för barn och ungdomar med mycket gott flyt.
Läsförståelse
Du kan göra enkla kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du kan göra utvecklade kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du kan göra välutvecklade kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du kan till viss del kommentera innehållet i olika texter samt välja ut något exempel från texten.
Du kan relativt väl del kommentera innehållet i olika texter samt välja ut något viktigt exempel från texten.
Du kan väl del kommentera innehållet i olika texter samt välja ut det viktigaste från texten.
Tolka, analysera
Du kan uttrycka dina egna tankar och åsikter om en del av textens budskap.
Du kan uttrycka dina egna tankar och åsikter om textens budskap.
Du kan uttrycka dina egna tankar och åsikter om textens budskap på ett detaljerat sätt.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur du upplever det du läst.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur du upplever det du läst och förklara genom att ge exempel.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva hur du upplever det du läst och förklara genom att ge flera exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: