Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA- Testa teknik

Skapad 2018-03-12 11:24 i Nygårdskolan Borlänge
NTA-tema i teknik för årskurs 1-3. I Testa teknik ges eleverna möjlighet att upptäcka och undersöka smarta tekniska lösningar i sin närmiljö, att jämföra likheter och skillnader i olika lösningar på liknande problem, men också göra egna konstruktioner.
Grundskola 1 – 3 Teknik
NTA-tema i teknik för årskurs 1-3. I Testa teknik ges eleverna möjlighet att upptäcka och undersöka smarta tekniska lösningar i sin närmiljö, att jämföra likheter och skillnader i olika lösningar på liknande problem, men också göra egna konstruktioner.

Innehåll

Du ska få lära dig:

- att undersöka och beskriva enkla tekniska lösningar

- att konstruera ett bärhandtag och ett grytunderlägg

- om olika enkla tekniska lösningar utifrån funktion och ändamålsenlighet

- använda olika tekniska hjälpmedel tex. sax, griptänger, vattenpass.

På vilket sätt? Hur?

Uppdrag 1: Skydda sak och skydda person. I uppdraget ingår tre undersökningar som alla handlar om att undersöka och beskriva enkla tekniska lösningar och vanliga material. Eleverna får sortera artefakter i grupper efter egenskaper, beskriva en artefakt så noga att kamraterna kan känna igen den, samt fundera på vilka material olika artefakter kan tillverkas av.

Uppdrag 2: Vi konstruerar skydd. I uppdraget ingår två konstruktionsuppgifter. I den första börjar eleverna med att konstruera ett bärhandtag som sedan testas och utvärderas. I nästa börjar de med att göra en kravspecifikation för ett grytunderlägg som de sedan får designa.

Uppdrag 3: Sätta fast och ta loss. I uppdraget ingår sex undersökningar som alla handlar om att fundera över enkla tekniska lösningar utifrån funktion och ändamålsenlighet. Eleverna får sortera artefakter i grupper efter likheter och skillnader, hur de används och vilken egenskap som är viktigast. De får också beskriva artefakters egenskaper och fundera på deras ändamålsenlighet.

Uppdrag 4: Lodrätt, vågrätt och vinkelrätt. I uppdraget ingår fem undersökningar som handlar om att använda tekniska hjälpmedel. Dessa är lodlina, 3 olika typer av vattenpass samt en vinkelhake.

Uppdrag 5: Hjälpmedel. I uppdraget ingår fem undersökningar av olika hjälpmedel. Dessa är nålpåträ­ dare, saxar, öppnare, griptänger och osthyvlar. Eleverna gör systematiska undersökningar av artefakterna, reflekterar över behovet av hjälpmedel samt resonerar kring lösningarnas för- och nackdelar.

Syfte:

 • Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

 

Centralt innehåll:

 • Tekniska lösningar Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Tekniska lösningar Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
 • Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
 • Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.
 • Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
 • Teknik, människa, samhälle och miljö Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet.

 

Kunskapskrav:

* Eleven kan genomföra mycket enkla teknik- och konstruktionsarbeten.

* Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet.

* Eleven kan föra enkla resonemang kring vardagsteknik.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: