Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa & Ohälsa

Skapad 2018-03-12 11:53 i Mörsils skola F-9 Åre
Planering för arbete kring Hälsa och ohälsa (kapitel 8 Spektrum)
Grundskola 7 – 9 Biologi
Hur ska vi leva vårt liv så vi mår bra i både kropp och själ? Ja, det är en ganska en ganska svår fråga med säkerligen många olika svar. Vi ska fördjupa oss i detta under kommande veckor.

Innehåll

Hälsa och ohälsa

Centralt innehåll:

  • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

 

Konkretiserade mål:

Eleven har kunskap och kan samtala och diskutera om frågor som rör hälsa, kost, sömn, motion, tobak, alkohol, narkotika och psykisk hälsa/ohälsa. Eleven skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med motiveringar, samt beskriver tänkbara konsekvenser.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och underbygger sitt resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till syfte och målgrupp.

Arbetssätt:

Arbetet sker genom undervisning i klassrum med läromedlet Spektrum Biologi som underlag. Undervisningen består av lärarledda genomgångar, läsa/lyssna i boken och svara på bokens frågor, filmer med gruppdiskussioner, hemuppgifter med syfte att reflektera över sina egna hälsoval. 

Bedömning och dokumentation:

  • Egen dokumentation och reflektion i dokument delat med lärare på Drive.
  • Argumentation och resonemang i grupp- och klassrumsdiskussioner.
  • Skriftligt prov 12/4.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: