Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och samlevnad

Skapad 2018-03-12 12:39 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola 7 – 9 Biologi
Nu ger vi oss in i biologins kanske mest spännande och viktiga område. Vi kommer gemensamt finna frågor och svar, men också diskutera och resonera kring svåra frågor där det inte alltid finns ett rätt svar. Håll i hatten, nu kör vi!

Innehåll

Sex och Samlevnad, kap 9 Spektrum biologi

Centralt innehåll:

Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Förväntat resultat:

Du ska

 • kunna beskriva människans sexualitet och reproduktion
 • känna till vad som händer i kroppen under puberteten
 • kunna förklara fortplantning och graviditet
 • känna till hur de olika preventivmedlen skyddar
 • känna till hur man skyddar sig mot sexuellt överförbara sjukdomar
 • delta i samtal och diskussioner kring olika sorters sexualitet
 • delta i samtal och diskussioner om ansvar, identitet, jämställdhet, relationer och kärlek

 

Undervisning/arbetsformer:

 • genomgångar
 • att söka och värdera information
 • diskussioner och frågestunder
 • frågesport
 • filmer
 • besök av skolsyster
 • praktisk träning med kondom och få tillfälle att ta "kondomkörkort"

Länkar:

http://www.rfsu.se/sv/Sexualundervisning/

http://www.umo.se/

http://webbapp.liber.se/spektrum-biologi/#/

 

Bedömning

 • Argumentation och resonemang i framåtsyftande diskussioner
 • Skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi kunskapskrav åk 7-9

Bedömt
E
C
A
Samtala och diskutera
x
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
x
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
x
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Samband som rör människokroppen
x
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: