Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ke/Bi// Sött, salt, surt eller basiskt? ( år7, v.11-

Skapad 2018-03-12 12:49 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Kemi Biologi
Här kommer vi att repetera och gå igenom ett område i kemi som handlar om syror och baser. Du kommer att varva praktiskt arbete med teoretiskt arbete för att få chans att upptäcka, undersöka, ställa frågor, diskutera, formulera dig och jämföra med teorin (vad säger forskare?). Dina kunskaper om området ska du sedan få chans att använda i olika sammanhang, till exempel i en laborationsrapport och en reflektionsuppgift.

Innehåll

Inledning

Du är säkert inte helt medveten om hur vårt sätt att leva påverkar naturen. Att det finns ämnen runt omkring oss som kallas syror och som kan påverka vår natur mycket negativt om de släpps ut. I kursplanerna står det tydligt att din utbildning skall bidra till samhällets strävan att skapa hållbar utveckling och utveckla omsorg om natur och människor.

Idag kommer vi i kontakt med syror och baser, utan att ens fundera över att de finns. Tänk dig ett liv utan tvättmedel, schampo, diskmedel, batterier, kakor och godis.

Hur dessa ämnen används i vår vardag, fungerar kemiskt och påverkar vårt samhälle och miljö ska du få möjlighet att lära dig nu!

Syfte

Målet med området är att du kan;

- ge exempel på några indikatorer och deras egenskaper.

- redogöra för pH-skalan och pH-värdena för en syra, bas och en netural lösning.

-redogöra för syror och basers egenskaper. ( skillnad på starka och svaga syror respektive baser).

- redogöra för några vanliga syror och baser, deras egenskaper och vad de används till.

- förklara begreppen neutralisation och en utspädning.

- redogöra för försurningens orsaker, effekter och åtgärder som minskar försurningens skador.

 

 

Metod

Du kommer att varva praktiskt arbete med teoretiskt arbete för att få chans att upptäcka, undersöka, ställa frågor,  diskutera, formulera dig och jämföra med teorin (vad säger forskare?). Dina kunskaper om området ska du sedan få chans att använda i olika sammanhang.

Du visar dina kunskaper under laborationer, din laborationsrapport,  kunskapskollen och i din reflektionsuppgift. 

 

 v.11 Uppstart PP /  Laboration 1

Tisdag/ torsdag 

☐ Genomgång PP

☐ Utvärdering av FY ( elektricitet och magnetism.)

☐ GG & demo.: inför lab. (surt- kemi kontra vardag, basiskt, indikator (vad är det?)

Onsdag:

☐ Laboration 1: genomföra och utvärdera.

 

 v.12  GG & EA / laboration 2

Tisdag:

☐ Gör färdigt laboration 1.

☐ GG 2: Syror och baser.

☐ Bearbeta texthäfte 

☐ Ord /begrepp: Frågor eller begreppskarta.

Onsdag:

☐  Demostration starka syror.

☐ Läxa: undersök ämnen i din vardag. (inlämning unikum.)

 

 v.13 EA / laboration 3

Tisdag:

☐ Bearbeta texthäfte 

☐ Ord /begrepp: Frågor eller begreppskarta.

 Onsdag:

☐ Laboration 3 

 

 v.14  PÅSKLOV!

 

 v.15  Kunskapskoll / inlämning laborationsrapport

Tisdag:

 ☐ Förbered dig inför förhör onsdag. ( Gör klart arbetsblad/begreppskarta - berabeta källa.)

☐ Gör klart och lämna in laborationsrapport. (lab.3) - deadline fredag

Onsdag:

 ☐ Förbered dig inför förhör onsdag. ( Gör klart arbetsblad/begreppskarta - berabeta källa.)

☐ Gör klart och lämna in laborationsrapport. (lab.3) - deadline fredag

 ☐ Lab: Neutralisation ( för de som var sjuka/ lediga innan lovet och missade  lab. ) kl. 12.15-13.35.

 

 v.16  Reflektionsuppgift:  " Försurning - hållbar utveckling enligt mig!"

Tisdag: 

☐ GG: Uppgift: Försurning.

☐  ☐ Förbered dig inför förhör onsdag. 

Onsdag:

☐ Kunskapskoll - syror och baser.

☐  Kom igång med uppgift. Bearbeta källor. 

 

 v.17  Reflektionsuppgift/ utvärdering av området.

Tisdag: 

☐ Utveckla uppgift: försurning 

Onsdag:

☐ Feedback stund - försurningsuppgift.

☐ Inlämning av reflektionsuppgift i Unikum - fredag!

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Utvärdering av området!

 • Utvärdering av området!

 • LABORATION 3 // NEUTRALISATION

 • KUNSKAPSKOLL - syror och baser

 • REFLEKTIONSUPPGIFT// "Försurning - hållbar utveckling enligt mig!"

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Bi Ke
KEMIMATRIS // (7-9)

insats krävs
E
C
A
Samtala och diskutera
Du kan diskutera energi, miljö, hälsa och samhälle. Du skiljer på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett enkelt sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera energi, miljö, hälsa och samhälle. Du skiljer på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera energi,miljö, hälsa och samhälle. Du skiljer på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett välutvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Frågor, åsikter och argument
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle. så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle. så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälleså att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Använda information och anpassa framställning
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett ganska bra sätt i diskussioner, enkla texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett bra sätt i diskussioner, utvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett mycket bra sätt i diskussioner, välutvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till budskap och mottagare.
Naturvet. undersökning
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Naturvet. undersökning
Använda utrustning
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra och effektivt i undersökningar.
Naturvet. undersökning
Resultat, modeller och teorier
Du kan jämföra frågor med resultat i en undersökning. Du drar enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom fysiken på ett ganska bra sätt.
Du kan jämföra frågor med resultat i en undersökning. Du drar utvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom fysiken på ett bra sätt.
Du kan jämföra frågor med resultat i en undersökning. Du drar välutvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom fysiken på ett mycket bra sätt.
Naturvet. undersökning
Resultat, rimlighet och förbättring
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om dina resultat är rimliga. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Naturvet. undersökning
Dokumentera undersökningar
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Naturveten. förståelse
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller och teorier
Du har baskunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och om hur andra saker hänger ihop inom kemin. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i kemin på ett nekelt sätt. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och om hur andra saker hänger ihop inom kemin. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i kemin på ett utvecklat sätt. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och om hur andra saker hänger ihop inom kemin. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i kemin på ett välutvecklat sätt. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
Naturveten. förståelse
Kemiska processer och samband i naturen.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten. Du ger exempel på hur det hänger ihop på ett enkelt sätt med andra saker i kemin.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten. Du ger exempel på hur det hänger ihop på ett utvecklat sätt med andra saker i kemin.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i kemin på ett välutvecklat sätt med andra saker i kemin.
Naturveten. förståelse
Kemi i vardag och samhälle
Du kan undersöka hur kemikalier och kemiska processer används i vardag och i samhället. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett enkelt sätt i kemin. Du ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du kan undersöka hur kemikalier och kemiska processer används i vardag och i samhället. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt i kemin. Du ger exempel på och förklarar energiomvandlingar och materiens kretslopp på ett bra sätt.
Du kan undersöka hur kemikalier och kemiska processer används i vardag och i samhället. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt i kemin. Du ger exempel på och förklarar energiomvandlingar och materiens kretslopp på ett mycke bra sätt.
Naturveten. förståelse
Påverkan på miljö och hållbar utveckling.
Du kan resonera på ett enkelt sätt hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling
Du kan diskutera på ett utvecklat ssätt hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön. Du ger exempel från olika perspektiv på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.
Naturveten. förståelse
Upptäckter och deras betydelse
Du kan ge exempel och beskriva några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan ge exempel och förklara hur några naturvetenskapliga upptäckter hänger ihop och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan förklara och komma fram till allmänna slutsatser om några naturvetenskapliga upptäckter hänger ihop och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: