Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Påskkort och påskskapelser

Skapad 2018-03-12 13:06 i Sandtorps förskola Nykvarn
Kopiera mallen och döp om den. Ex Pedagogisk planering för ....
Förskola
Här följer en pedagogisk planering till mål och syfte med vårt påskskapande.

Innehåll

Syfte och bakgrund

Syftet med aktiviteten är att skapa ett tillfälle där barnen får möta skriftspråk, skapa qr-koder, utforska tekniken saxen och limstift. 

Bakgrunden till aktiviteten är att några barn i barngruppen visat intresse för skriftspråk och samtliga har visat stort intresse för qr-koder.

Mål

Målet med aktiviteten är att barnen ska få ett tillfälle där deras intresse för skriftspråket utvecklas samt barnens förståelse för hur textens och qr-koders kommunikativa funktioner fungerar. Barnen ska även få möjlighet att skapa med hjälp av olika tekniker utifrån deras eget val.

Arbetssätt/metod

- Vi dukar fram olika sorters material och inspiration till olika sorters skapelser. Vi pedagoger är med och skapar vid bordet för att ge lite inspiration samt för att stötta barnen i sitt eget skapande.

- Barnen får testa att skriva vem de vill ge sitt påskkort.

- Barnen får möjlighet att skapa en Qr-kod där de berättar vem som ska få kortet och hur de har gjort det.

- Barnen får tillfälle att testa på kulmålning.

- Barnen får tillfälle att utforska och testa saxen och limstift.

 

 

Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: