👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde naturvetenskap och teknik vt -18

Skapad 2018-03-12 14:03 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Vi vill upptäcka vår underbara skog, innemiljö och gården utifrån ett naturvetenskapligt och tekniskt synsätt tillsammans med Vännerna i Kungaskogen och I ur och Skur-verksamheten. Barnen kommer att få  träffa Snick, Snack, Raffe Räv mfl på olika äventyr i skogen. Varje djur kommer att presentera och arbeta kring fakta om sig själv. Barnen ska få uppleva natur och få möjlighet att upptäcka och se samband i naturen och dess årstidsskiftningar. Vi vill också lägga grunden för ett livslångt lärande i hur vi hanterar vår natur och närmiljö. Vi vill skapa tillfällen till nyfikenhet och reflektion tillsammans med barnen.

Vi vill också fokusera på odling, både inne och ute samt samla grod- och paddägg i Änggårdsbergen och följa dem. 

 Barnen ska bli intresserade av och få kunskap om:

 • skogens djur
 • Träd och växter
 • teknik i vardagen

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Inom naturvetenskap vill vi:

 • Odla, både inne och ute
 • Ge dem information om djur genom att få besök av djuren i Kungaskogen
 • Samla grod- och paddägg och följa deras utveckling
 • Låna böcker om natur och djur
 • Experimentera
 • Arbeta med molekyl-byggsats

 

Teknik

Visa att tekniken finns i vardagen, vad som är ett verktyg tex bestick och stolar (inte bara en hammare eller såg), att vi bygger allt (mackor, halsband). Med barnen vill vi:

 • Konstruera/bygga djuren vi arbetar med i naturvetenskapen
 • Experimentera
 • Arbeta med molekylbyggsatsen
 • Följa ritningar (pärla, bygga, rita)

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Genom att fortsätta fördjupa oss inom det som barnen visar intresse för eller att vi går vidare om de inte gör det.
Några av barnen får följa med till bokbussen och välja böcker, de andra kan önska vilka böcker de vill ha/vad de ska handla om. 

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Med hjälp av foton och anteckningar dokumenterar vi arbetet fortgående i bloggen till föräldrarna och för oss själva. Alla barn kommer få ett inlägg i sin lärlogg och vi kommer utvärdera här i planeringen. 

 

Hur gick det?

Vi är väldigt nöjda med arbetet kring naturvetenskap och teknik. Vi har arbetat kring detta i olika gruppsammansättningar och barnen har varit intresserade och engagerade. 

Vad fungerade/fungerade inte?

Vi har arbetat mycket med olika djurarter, både genom att klä ut oss till vännerna från Kungaskogen, använda handdockor och använda böcker och leksaker från avdelningen. 
Inom tekniken har vi byggt vidare på kojor, byggt båtar, tillverkat djur samt uppmärksammat barnen på teknik de ofta använder sig av. 
Vi har arbetat mindre med experiment än tänk, tiden har inte räckt till.
Vi har odlat groddar inne men annars inte kommit igång med odlingen än p.g.a en sen vår. 

 

Hur går vi vidare?

Även om vi nu avslutar fokusområdet är naturvetenskap och teknik något som vi arbetar med kontinuerligt i och med att vi är en i ur och skur. Vi kommer till exempel att följa utvecklingen av grod- och paddägg nu i april och maj samt börja odla, våren var sen i år så det har vi inte kommit igång med helt även om vi följt knoppars och blommors utveckling. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016