Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Här bor vi - Sveriges naturtyper

Skapad 2018-03-12 14:35 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Här bor vi - Sveriges naturtyper.

Innehåll

 

Begrepp

Karta, naturtyper, landsbygd, stad, fjäll, skog, hav och kust.

Arbetssätt

Under arbetets gång kommer du träna på att läsa och förstå enkla faktatexter.

Du kommer att få skriva faktatexter och svara på frågor till olika slags texter.

Du kommer även att få samtala kring nya ord och begrepp,

Du ska kunna använda begreppen korrekt och förklara vad de betyder.

 

Bedömning

Du ska kunna:

- läsa och förstå en enkel faktatext

- skriva en faktatext

- svara på frågor kring det du har läst, både muntligt och skriftligt

- förklara begrepp på ett begripligt sätt

 

 

Kursplanens syfte och centralt innehåll

Se nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: