👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte åk 4 - decimaltal

Skapad 2018-03-12 15:43 i Snöstorpsskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer att arbeta med decimaltal. Sätta ut decimaltal på en tallinje, storlekssordna, addera & subtrahera!

Innehåll

Våra mål

 

Du ska utveckla din förmåga att:

- Sätta ut decimaltal på tallinje (procedurförmåga)

- Storleksordna olika decimaltal (metakognitiva förmågan)

Räkna med decimaltal i en additionsuppställning (procedurförmåga)

- Räkna med decimaltal i en subtraktionsuppställning (procedurförmåga)

- Kunna förstå begrepp i arbetsområdet om decimaltal (begreppsförmågan)

 

Så här arbetar vi

 

Vi kommer att:

- Ha gemensamma genomgångar där du är aktiv med egen whiteboardtavla

- Jobba enskilt och tillsammans med olika räkneuppgifter

- Spela spel

- Ha utematte där vi lär genom att leka

 

Bedömning

Du visar att du utvecklat din förmåga genom att:  

 

Godtagbara kunskaper

- Sätta ut tiondelar och hundradelar på en tallinje ex 0,10 & 3,27

- Storleksordna olika decimaltal med en decimal ex 2,3 - 3,2 - 4,1

Räkna med decimaltal i en additionsuppställning

- Räkna med decimaltal i en subtraktionsuppställning

- Kunna förstå begrepp i arbetsområdet decimaltal

 

Mer än godtagbara kunskaper

- Sätta ut tiondelar och hundradelar på en tallinje samt förstå övergångar på ett korrekt sätt ex 0,8, 0,9 1,0 

- Storleksordna olika decimaltal med flera decimaler ex 0,82 - 0,85 - 0,87

Räkna med decimaltal i en additionsuppställning

- Räkna med decimaltal i en subtraktionsuppställning

- Kunna förstå och använda begrepp i arbetsområdet decimaltal

- Resonera/visa och veta när man ska använda olika algoritmer för att räkna med decimaltal

Ex. Niklas köper en godispåse för 17,95kr. När han går till kassan för att betala ser han en cola flaska som kostar 14,95kr. Niklas har fått 50kr av sin mormor. Räcker pengarna? Motivera och visa hur du tänker.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6