Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är religion? Samt berättelser ur Nya testamentet

Skapad 2018-03-12 16:06 i Nåntunaskolan Uppsala
Här beskriver du kort vad planeringen handlar om.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Svenska
Vad är religion? Vi undersöker de tre världsreligionerna och tar reda på vilka heliga symboler, skrifter och personer dessa har. Sedan fördjupar vi oss i Kristendomen och läser och samtalar om berättelser ur nya testamentet samt hur dessa hänger ihop med några högtider vi firar i Sverige. Vi kommer att använda oss av Barnens bibel samt se på film.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

 

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud
 • Lgr11 

 

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

 

Religionkunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller,

Kunskapskrav

 • SO 1-3
  - Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen,
 • SO 1-3
  - Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln,                                                                                  

Konkretisering av kunskapskraven

 

Inom detta arbetsområde kommer du att få:

 • Lyssna till berättelser ur Nya testamentet.

 • Lyssna på texter om de tre världsreligionerna.
 • Se på film

 • Diskutera berättelsernas budskap

 • Samtala om olika högtider

 • Arbeta enskilt och tillsammans med andra.


Du ska kunna:

 

 • Aktivt lyssna och delta i samtal kring berättelserna.

 • Veta varför vi firar jul och påsk.

 • Känna till några stora högtider och varför de firas
 • Känna till de tre världsreligionerna
 • Arbeta självständigt och tillsammans med andra.

Undervisning och bedömning

Vad ska bedömas:

 

Du ska kunna:

 

·       lyssna och delta i samtal kring berättelserna.

 

·       återge en berättelse ur Nya testamentet

 

·       kunna veta varför vi firar jul och påsk.

 

·       arbeta självständigt och i grupp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: