Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Earth Hour vt2018

Skapad 2018-03-12 16:20 i Garnvindeskolan Ale
Skolans mål är att varje elev visar respekt och omsorg om såväl närmiljön som miljö i ett vidare perspektiv. (övergripande mål och riktlinjer, Lgr 11)
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Skolans mål är att varje elev visar respekt och omsorg om såväl närmiljön som miljö i ett vidare perspektiv. (övergripande mål och riktlinjer, Lgr 11)

Innehåll

Avsnitt 1

Syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra (Kursplanen i samhällskunskap, Lgr 11).

 

Innehåll

 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

(kursplanen i samhällskunskap, Lgr 11).

 

Konkretisering av målen

 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

(kursplanen i samhällskunskap, Lgr 11).

 

Arbetssätt och arbetsformer

 • Tillfälle 1. Släck ljuset och tänd ett ljus. Vi pratar om vad Earth hour innebär och vad de står för. Vi gör övning 1 i häftet. Övningen heter "Ta hand om planeten". I övningen tittar vi på en bild och utifrån den funderar vi på vad vi kan göra för miljön. Vad ser ni på bilden?  Vad gör barnen? OBS!. Inför tillfälle 4. Ge barnen i uppgift att ta med sig några förpackningar hemifrån som ni kan sortera tillsammans.                                                                                           
 • Tillfälle 2. :Temat för Earth Hour 2018 är klimatsmart mat: Inled med att se filmen "Tema Biffen" som finns på www.wwf.se.( fliken Earth hour) Diskutera matsvinnet och vikten av att minska sin köttkonsumtion och istället äta vegetariskt tex en dag i veckan. Den här veckan serverar bamba enbart klimatsmart mat, detta kan innebära lite nya smakupplevelser för alla. Er uppgift är att våga testa något nytt varje dag och faktiskt ge den nya maten en chans att vara god. I klassrummet efteråt kan ni diskutera  och tycka till hur ni tyckte att maten smakade . Vill man fördjupa sig i ämnet kan man titta på filmen Runt i naturen- Hållplats Jorden: om mat.
 • Tillfälle 3. Film betasli.se: Göra skillnad Vi pratar om filmen och diskuterar om vad man själv kan göra hemma för att värna om miljön. Gå igenom checklistan och stäm av vad vi gör idag och vad vi kan förändra. Kom överens om tre mål som alla i klassen ska försöka uppfylla under veckan.
 • Tillfälle 4:   Hållbar utveckling. Vad är det? Diskutera begreppet. Se på film om vikten av att återvinna/sopsortera. Fimlförslag: Betasli: Hållbar utveckling- återvinning glasförpackningar och / eller Barr och Pinne räddar världen: Glas och tidningar. Besök en återvinningsstation med gruppen och träna på att sortera rätt. Inför detta tillfälle har barnen fått i uppgift att ta med sig några förpackningar/flaskor hemifrån som ni kan sortera tillsammans.
 • Tillfälle 5. Leta miljöbovar! Gör uppgiften med barnen och diskutera vilka sätt som är mest miljösmarta. Tänk på att låta barnen komma på egna förslag enskilt eller i par innan diskussionen.

Bedömning

I underlagen för bedömning och betyg står det att läraren utifrån kursplanens krav mångsidigt ska utvärdera varje enskild elevs kunskapsutveckling och både muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven, hemmet samt informera rektorn.

 

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Känna till hur dina val påverkar vår miljö.
 • Delta i praktiska övningar och diskussioner

Hur kommer vi bedöma dig:

 •  Genom samtal och diskussioner.

 

Dokumentation

Dokumentationen sker genom fotografering.

Har du uppnått målen vet du att våra val påverkar miljön. Hur äter vi klimatsmart och hur/varför ska vi återvinna vårt skräp?.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: