Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner - liv och död

Skapad 2018-03-12 20:57 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Världsreligioner åk 7
Grundskola 7 Religionskunskap
Varför läser vi detta? Fram TOM v18 ska vi arbeta med religionskunskap. Under ditt liv kommer du ha möjlighet att vara i kontakt med olika religioner dels utomlands och dels i Sverige. I en värld där människor reser och förflyttar sig mellan olika världsdelar är det viktigt att kunna förstå hur andra människor tänker och lever. Genom att lära sig om andra religioner får du mer av den förståelsen. Därutöver får du möjlighet att fundera på vad du själv tror och inte tror på.

Innehåll

Hur ska vi arbeta med detta?

Inledningsvis kommer du att få fundera över vad du redan kan om världsreligionerna sedan innan och hur du själv ser på religion. Vi kommer börja med syskonreligionerna judendom, kristendom och islam för att sedan gå in på hinduism och buddhism. Under arbetsområdet kommer vi dels ha genomgångar tillsammans och dels jobba självständigt. Vi kommer även att se på några kortare faktafilmer.

Materialet som vi framför allt kommer att använda är:

 • Gleerups Religionskunskap
 • Studi
 • Kortfilmer från SLI
 • Genomgångar med Google-presentationer och olika övningar

Vi kommer att ta upp:

 • Var religionerna finns i världen
 • Religionens grundare samt urkund
 • Berättelser och skrifter från religionernas ursprung
 • Religionernas lära med fokus på syn på liv och död
 • Högtider, ritualer och levnadsregler

Bedömning:

Under det här arbetsområdet kommer du att kunna visa dina förmågor både muntligt och skriftligt. Framför allt kommer du att arbeta med din begreppsförmåga och analysförmåga. Du kommer även träna din källkritiska förmåga. Tänk på att försöka delta muntligt när vi diskuterar så att du visar dina förmågor.

Du kommer att få ett digitalt skriftligt läxförhör om att se samband mellan judendom, kristendom och islam. Du kommer även att få ett digitalt läxförhör om att se samband mellan hinduism och buddhism. Därutöver kommer du få göra en skriftlig jämförelse mellan två av världsreligionernas syn på liv och död.  

Arbetsmomenten är till för att du ska få chans att visa

  • hur väl du har kunskaper om världsreligionernas genom att beskriva och förklara samband mellan lära, texter och handlingar
  • hur väl du föra ett resonemang kring likheter och skillnader mellan världsreligionerna
  • hur väl du kan söka information och föra källkritiska resonemang

                   

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: