👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk4

Skapad 2018-03-12 22:58 i Björkåsskolan Grundskolor
Teknik för årskurs 4
Grundskola 4 Teknik
Vad är teknik? Vi ska ta reda på vad teknik är och vad det betyder för oss människor. Vi ska också ta reda på hur tekniken har förändrats. Hur ser tekniken ut i vardagen? Vi ska se hur några av de enkla maskinerna fungerar. Vi ska även bygga och konstruera.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • Förstå vad som kan vara teknik. 
 • Tänka kring vad tekniken har gjort för människan. 
 • Ta reda på hur olika saker har förändrats genom åren. 
 • Ta reda på vad som krävs för att olika konstruktioner ska fungera.
 • Använda ämnes-specifika ord/ begrepp. 

Arbetssätt

 • Vi jobbar med texterna från teknikboken från puls
 • Vi ska ta reda på ämnes-specifika begrepp och använda oss av dem.
 • Vi kommer att bygga och konstruera med olika material.
 • Vi jobbar mycket i grupp där ni har möjlighet att samtala med varandra.
 • Självständigt arbete med uppgifter från det vi arbetat med. 

 

Genomförande

Vi kommer att bygga enklare konstruktioner utifrån en skiss.

Vi kommer att prata om vardagsföremål och hur de förändrats över tid.

Vi kommer att lära oss de enkla maskinerna och försöka hitta dem i vår närhet.

 

Bedömning

Bedömning kommer att ske utifrån din förmåga att samtala kring teknik och genom observationer under lektionerna.

Samt de skriftliga uppgifterna som vi gör under arbetets gång.

Uppgifter

 • Teknik VT2018

 • Teknik VT2018

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik:

Inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tekniska saker - Föremål
Jag behöver stöd för att kunna säga några tekniska föremål.
Jag kan ge några exempel på enkla tekniska saker som jag känner till.
Jag kan beskriva och ge exempel på flera enkla tekniska föremål i vardagen och några delar i dem.
Bygga tekniska modeller
Jag behöver hjälp för att bygga någon väldigt enkel teknisk sak.
Jag kan bygga väldigt enkla tekniska saker.
Jag kan kan bygga avancerade tekniska saker både självständigt och i grupp.
Ge förslag som för arbetet framåt
Jag behöver stöd för att kunna ge något förslag som gör att teknikarbetet går framåt.
Jag kan hjälpa till att ge några förslag som gör att teknikarbetet går framåt.
Jag kan hjälpa till att ge flera utvecklade förslag för att teknikarbetet ska förbättras.
Göra skisser och bilder
Jag försöker göra egna enkla skisser och bilder som visar hur jag ska arbeta.
Jag kan göra enkla skisser och bilder som visar hur jag ska arbeta.
Jag kan göra utvecklade skisser och bilder som visar tydligt hur jag ska arbeta.
Skillnader förr och nu
Jag behöver stöd för att kunna berätta hur någon vanlig teknisk sak har förändrats jämfört med hur det var förr i tiden.
Jag kan berätta hur några vanliga tekniska saker har förändrats jämfört med hur det var förr i tiden.
Jag kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.