Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 7, Kap 6, Genau 2

Skapad 2018-03-13 08:59 i Hallenskolan Mölndals Stad
Vi repeterar verb med omljud i presens. Vi repeterar hur man berättar vad som händer under en dag. Skolämnen. Baseras på Genau 2, kap. 4
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Vi lär oss att tala om att vi KAN, VILL eller MÅSTE göra något. Vi lär oss modala hjälpverb.

Innehåll

Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

 Undervisningen innehåller
  • Grammatikgenomgångar och övningar
  • Ordkunskap
  • Hörövningar
  • Dialoger och talövningar
  • Ordlekar och tävlingar

 

Arbetssätt

TALA: En och en läser vi texter, talar tillsammans i klassen och läser dialoger.

LÄSA: Vi läser texter i boken, vi läser övningar som vi jobbar med.

SKRIFT: Vi skriver korta texter om sport

REDOVISNING, MUNTLIG REDOVISNING AV SIN SPORT

HÖRA: Vi lyssnar på texterna från böckerna samt när andra i klassrummet pratar. Vi lyssnar på tv/film.

Bedömning/innehåll

Innehåll: Ord och uttryck för vintersport. 

Grammatik: Modala hjälpverb.

Skrift: Att skriva om sitt lov, vad man kan, vill och ska göra.

Läsa: texter i boken

Höra: Hörövningar samt film/radio.

Tala: Öva på att använda hjälpverben i dialoger.

Löpande övningar samt läxor.

Examination: Prov samt feedback på uppgifter.

 

 

Uppgifter

  • MEIN SPORT

Matriser

M2
Allmän bedömningsmatris i moderna språk, tyska

uppfyller målet
uppfyller målet väl
uppfyller målet väl
Lyssna
Kommunicera Receptiv förmåga
Redogör för det övergripande innehållet i tydligt tal.
Redogör för innehållet i tydligt tal, både det övergripande och detaljer.
Redogör för innehållet i tydligt tal samt gör sammanfattningar av det han/hon hört.
Tala
Kommunicera Produktiv/interaktiv förmåga
Berättar muntligt om något och deltar något i enkla samtal.
Berättar muntligt om kända ämnen och deltar i samtal. Har ett tydligt uttal.
Berättar med flyt om kända ämnen med tydligt uttal. Deltar i samtal samt bidrar aktivt till att kommunikationen ska fungera.
Läsa
Receptiv förmåga
Förstår helheten i texter som du läser.
Förstår det övergripande och vissa detaljer i det du läser. Kan kommentera det du läser.
Förstår och kommenterar både helhet och detaljer.
Skriva
Kommunicera Produktiv färdighet
Skriver enkla meningar för att berätta och beskriva något.
Skriver begripligt och tydligt för att berätta och beskriva.
Skriver tydligt och med sammanhang; detta gör du med ledighet och språklig säkerhet.
Realia
Interkulturell förståelse
Känner till lite om kultur och levnadsförhållanden i de länder där språket talas. Du kan kommentera detta i enkel form och jämföra med egen kultur och erfarenheter.
Känner till lite om kultur och levnadsförhållanden i de länder där språket talas. Du kan kommentera detta på ett enkelt sätt och jämföra med egen kultur och erfarenheter.
Känner till lite om kultur och levnadsförhållanden i de länder där språket talas. Du kan kommentera detta och jämföra med egen kultur och erfarenheter.
Eget lärande
Förståelse för den egna inlärningen
Reflekterar och drar slutsatser om sitt eget lärande.
Reflekterar och drar slutsatser om sitt eget lärande och drar nytta av sina insikter.
Eget lärande
Förståelse för den egna inlärningen
Hanterar lexikon.
Hanterar lexikon samt använder självmant och aktivt hjälpmedel för språkinlärning.
Eget lärande
Förståelse för den egna inlärningen
Planerar och genomför uppgifter både på egen hand och i samarbete med andra.
Ansvarsfullt och effektivt planerar och genomför uppgifter både på egen hand och i samarbete med andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: