Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten årskurs 2

Skapad 2018-03-13 09:49 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 2 NO (år 1-3) Kemi
Vad är vatten? Var finns vatten? Hur kan vatten se ut? Visste du att du dricker samma vatten som dinosaurierna gjorde?

Innehåll

Vad ska vi lära oss om vatten?

 • Vattnets kretslopp
 • Vattnets olika former
 • Genomföra undersökningar/experiment och dra en slutsats av resultatet

 

Varför ska vi lära oss om vatten? 

För att förstå:

 • hur vattnets kretslopp fungerar och vad det har för betydelse för oss människor
 • vattnets olika former och övergången mellan dessa
 • hur du kan göra en undersökning genom exempelvis experiment och göra en slutsats av resultatet
 • hur användning av vatten påverkar miljön

 

Vilka förmågor kommer vi att få möjlighet att utveckla?

Du får möjlighet att:

 • utveckla din förmåga att kommunicera genom att exempelvis förklara och samtala om vattnets kretslopp
 • utveckla din förmåga att analysera/noggrant undersöka genom att exempelvis undersöka vattnets olika former
 • lära dig nya begrepp som gas, flytande, fast form och avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning
 • utveckla din förmåga att reflektera genom att exempelvis fundera över resultatet av olika experiment

 

Arbetssätt - Hur ska vi lära oss om vatten?

 • Ha genomgångar, samtal och diskussioner
 • Utföra gemensamma experiment för att lära oss om vattnets olika former
 • Utföra observationer av vad som händer när vattnet övergår mellan de olika formerna, samt ställa hypoteser och dokumentera
 • Läsa faktatext om vatten
 • Se på film om vatten
 • Undersöka och diskutera vattnets kretslopp för att hitta samband mellan detta och vattnets former

 

Elevinflytande:

 • Inledningsvis berätta vad du vet om vatten
 • Ge egna förslag på hur du kan visa vad du har lärt dig
 • Utgå ifrån elevernas nyfikenhet och önskemål om vad de vill lära sig mer om inom arbetsområdet vatten

 

Bedömning

 • Du visar hur vattnets kretslopp fungerar genom att skriva och rita för hand
 • Du deltar, observerar och dokumenterar vid experimentet om vad som händer med vattnet i de olika formerna
 • Du använder begreppen: gas, flytande och fast form när vi arbetar med vattnets olika former
 • Du redogör för vattnets olika former och ger exempel på dessa runt omkring oss

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Ke  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Ke  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  Ke   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Ke   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Ke   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: