Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt ämnesprov i svenska 2018/2019

Skapad 2018-03-13 10:35 i Britsarvsskolan Falun
Vecka 46: Delprov A - tala Onsdag 15/3 - Delprov B - läsa Fredag 17/3 - Delprov C - skriva
Grundskola 9 Svenska
Syfte med de nationella proven: På uppdrag av regeringen ansvarar Skolverket för samtliga nationella prov. Syftet med samtliga nationella prov är i huvudsak att -stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning -ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå De nationella proven kan också bidra till -att konkretisera kurs- och ämnesplanerna -en ökad måluppfyllelse för eleverna Beskrivning av delproven Delprov A: tala (Muntlig uppgift i tre delar: enskilt presentera, leda gruppdiskussion, delta i gruppdiskussioner v.46) Delprov B: läsa (Textläsning samt uppgiftsläsning, tisdag 12/3 ) Delprov C: skriva (Skrivuppgift - eleven väljer en av tre, torsdag 14/3)

Innehåll

De nationella proven sambedöms. När alla delar är genomförda vägs varje delbetyg ihop till ett totalbetyg på nationella proven i svenska/svenska som andraspråk.

Matriser

Sv
Provbetyg

F
E
D
C
B
A
Tala
Läsa
Skriva
Helhetsbedömning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: