Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text år 8 - debattartikel

Skapad 2018-03-13 10:37 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Argumenterande text och debattartikel
Grundskola 8 Svenska
En debattartikel är en åsiktsbaserad text. Syftet med debattartikeln är att framföra åsikter och argumentera för dem på ett övertygande sätt.

Innehåll

När du arbetat med kapitlet ska du:

  • Känna till vad en debattartikel är
  • känna till hur en debattartikel är uppbyggd
  • Känna till något om språket i en debattartikel
  • Kunna skriva en egen debattartikel

Förberedelse genom att vi arbetar i boken Spegla språket 8 s 176-191 samt s 130-131 med genomgångar, gemensamt skrivande och tittar på hur en argumenterande text är uppbyggd. Som avslutning skriver du en egen argumenterande text, enligt instruktionerna på sid 190-191, vid ett lektionstillfälle och lämnar in via GAFE. Kommentarer finns där

Matriser

Sv
Argumenterande text och debattartikel år 8

Ej uppnått målen
1
2
3
Skrivteknik
Du når ännu inte målen
Eleven kan skriva texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp...
Eleven kan skriva texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp...
Eleven kan skriva texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp...
Språkregler
Du når ännu inte målen
...och i huvudsak anpassning till språkliga normer och strukturer.
.. och relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
.... och väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Argumentation
Du når ännu inte målen
Eleven kan framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Eleven kan framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Eleven kan framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: