Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva deckare

Skapad 2018-03-13 11:37 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 8 Svenska Samhällskunskap Svenska som andraspråk
Vi kommer under veckorna 9-13 att läsa och skriva deckare. SO (sh) och svenska samarbetar i detta område där era egna texter kommer sambedömas av SO-läraren och svenskläraren.

Innehåll

 

Syfte

 

Undervisningen i ämnet svenska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Undervisningarna skall stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningar skall även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. I undervisningen skall eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattnings ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

  • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

  • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

 

Undervisningen

 

Vi kommer att läsa en deckare: så vara de bara en av Agatha Christie för att se hur den är uppbyggd och få inspiration. Efter vi har läst några kapitel kommer vi ha boksamtal, där eleverna skall visa vad de har förstått och vad de undrar över.  Elever skall läsa några kapitel två och två högt för varandra. Vi kommer även skriva en deckare, där eleverna får skriva individuellt samt kolla på en film.

 

 

 

Bedömning

 

Det jag kommer att bedöma är hur väl er deckare följer formen för en deckare, språket d.v.s. variationen på ordet förrådet och meningsbyggnaden, hur väl ni följer skrivreglerna och använder er av styckesindelning. Jag kommer även bedöma innehållet i deckaren. Är den spännande? Kan läsaren leva sig in i den? Jag kommer även att bedöma ert samtal kring den bok ni har läst. Hur väl ni redovisar de karaktärer och miljöer som finns i boken och hur karaktär utvecklas. Hur väl ni uppfattar och diskuterar bokens budskap och diskuterar hur boken är uppbyggd och om den stämmer överens med en typisk deckare.

 

 

Matriser

Sv Sh SvA
Bedömning Deckare

Valda delar ur Kunskapskrav

.
grundläggande
god
mycket god
Sammanfatta text - läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse
Analysera, tolka och föra resonemang
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Föra resonemang och dra slutsatser
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva texter anpassade till deckargenren
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: