Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Min familj

Skapad 2018-03-13 12:59 i Årstadskolan Falkenberg
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med temat Min familj. Vi pratar om att familjer ser olika ut och att de kan förändras. Vi lär oss också om hur familjerna såg ut för 100 år sedan.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska lära dig hur familjer kan se ut, vilka yrken man kan jobba med.

Du ska lära dig hur familjer kunde se ut för 100 år sedan.

Du ska lära dig att familjer kan ändras.

 

Bedömning - vad och hur

 

Du ska kunna vara med i samtal och diskussioner om familjer förr och nu. Jag kommer att se hur du deltar och bidrar med det du kan och lärt dig.

Jag kommer att läsa det du skriver i din SO-bok.

Undervisning och arbetsformer

Vi använder oss av underlag från SO-boken PULS. Vi kommer att samtala, dokumentera, diskutera och skriva i vår SO-bok. Vi kommer att se film.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: