👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken Alfa åk 4 - kap 4

Skapad 2018-03-13 13:06 i Gemensamt i Vaxholm Vaxholm Stad
Kapitel 4: Mer om multiplikation och division
Grundskola 4 Matematik
Arbetsområde - Mer om multiplikation och division Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, • föra och följa matematiska resonemang, och • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

Det här ska vi lära!

I det här arbetsområdet ska du:

  • kunna räkna multiplikation i flera steg
  • kunna räkna multiplikation i uppställning
  • kunna räkna kort division
  • kunna beräkna medelvärden

Begrepp vi ska arbeta med:

multiplicera, faktor, produkt, kort division, dividera, täljare, nämnare, kvot, rest, genomsnitt, medelvärde

Så här ska vi arbeta!

  • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner där du har möjlighet att visa din muntliga förmåga.
  • Vi kommer att ha lektioner där du får befästa dina kunskaper praktiskt.
  • Vi kommer att arbeta i Matematikboken Alfa utifrån olika nivåer.
  • Vi kommer att arbeta med den digitala matematikportalen.

Så här får du visa!

Du kommer att bedömas i det du presterar på lektionerna, både skriftligt och muntligt.

Du kommer också att bedömas i diagnoser och på prov.

Matriser

Ma
Alfa åk 4 kapitel 4

Arbetsområde

Mer om multiplikation och division
Du är osäker
Du är på god väg
Du är säker
Du kan räkna multiplikation i olika steg.
Du kan räkna multiplikation med uppställning.
Du kan räkna kort division.
Du kan beräkna medelvärden.