Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap - Plantering av växter

Skapad 2018-03-13 13:16 i Njutångers förskola Hudiksvall
Förskola
Tillsammans med barnen kommer vi att plantera frön, bönor och potatis för att sedan följa våra plantors utveckling från frö till fullvuxen växt. Vi vill utveckla barns förståelse för naturen och stimulera deras intresse och nyfikenhet för ämnet på ett lustfyllt sätt. Vi vill att barnen ska få möjlighet att förstå hur växter växer, hur processen från frö till planta ser ut. Vi vill att barnen ska få erfara att det är möjligt att odla själv och värna om närmiljön.

Innehåll

 INNEHÅLL:

Förståelse för vad växter behöver för att växa och dess ursprung.

Varje individ ska få uttrycka sina tankar om vad en växt behöver för att den ska växa. De ska själva få plantera och se vad som händer och berätta för pedagogerna vad som behövs för att växa.

MÅL:

Barnen skapar sig förståelse för var växter kommer ifrån och vad den behöver för att överleva

Att ge barnen kunskap om att plantera växter.

Att återvinna blommor, grönsaker och frukter för att odla fram nya. 

VILKA

Våra grupper ska tillsammans få plantera och berätta vad den kommer att behöva för att gro och växa, och sedan se vad som händer med den.

VAD och VEM?

 • Vad:
  Vi kommer dokumentera barnen när de planterar och tar hand om sin plantering. Barnen kommer att få till uppgifter att rita eller skriva sina hypoteser: vad kommer att hända med frön i jorden?. Vi kommer att lyssna efter barnens egna hypoteser, teorier och dokumentera, till exempel genom att filma, anteckna eller ta bilder.
  Vi kommer att experimentera med en plantering genom att: En kruka får stå i ett fönster och en kruka får stå i mörker. Vi kommer även att plantera i olika material som gips, jord, bomull. Vi kommer dokumentera med bild och text vad som händer med de olika planteringarna regelbundet och fundera på varför resultatet blir som det blir. Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring den. 
 •  Vem:                                                                                                                                                                                                    Arbetslaget tillsammans med barnen.

Hur

 • Hur gör vi? Vi kommer att plantera och ställa hypoteser i våra grupper på tisdagar.
 • v12 prata med barnen om frön, plantera tomater direkt i jorden. Vi planterar även frön som vi ställer i olika ljus.Vi kommer även att förkultivera potatis, så de får groddar innan plantering. 
 • Vi behöver: tomater, potatis, jord, tomma mjölkförpackningar, äggkartong, 
 • v13. Vi gör våra experiment med att plantera bönor i olika material. Går det att plantera våra potatisar nu?
 • Vi behöver: bönor, gips, jord, bomull annat material som barnen ger förslag på, mjölkkartong, plastfickor
 • Vi kommer att följa upp planteringarna varje vecka
 • Vi kommer att utvärdera och reflektera med barnen kontinuerligt varje vecka och följa utvecklingen av det olika experimenten och planteringarna

Vad? Hur väcker vi barnens nyfikenhet? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de?

 • Odling tillsammans med barnen
 • Att få se det gro är spännande, att få ansvaret att sköta om en planta är utvecklande och att barnet lär sig om naturen är viktigt.
 • ställa hypoteser
 • att experimentera 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: