Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrattmåsens projektbeskrivning VT-18

Skapad 2018-03-13 13:47 i Rödluvans förskola Svedala
Förskola
Projektbeskrivning 2018

Innehåll

Projektbeskrivning

Gemensamt Tema

Lekfullt lärande Naturligtvis”

 

Skrattmåsens projekt: Naturen omkring oss / experiment.

 

Bakgrund:

Barnen visade intresse för is och snö när vi var utomhus. Vi pedagoger valde arbeta vidare med vatten i olika former, temat introducerades med hjälp av ett is-ägg. Naturen runt omkring oss introducerade vi genom att leta naturskatter.  Barnens intresse tillsammans med naturkunskapens begrepp och fenomen har vi valt att väva ihop till ett spännande och lärorikt projekt.

 

Syfte:

Vi vill att barnen ska få förståelse och kunskap för naturvetenskap med fokus på experiment och naturens skatter. Utforskandet i experimenten får hjälpa oss att utveckla förståelse för naturvetenskapen. Vi kommer att arbeta med värdegrunden för att förstärka sammanhållning, trygghet och allas lika värde. Att vara en bra kompis är viktigt för oss.

- Att stimulera barnens fantasi.

- Att barnen ska lyssna, visa hänsyn och respektera varandra.

- Våga ställa frågor

- Att barnen får uppleva att man kan se på saker / upplevelser på olika sätt

 

Förutsättningar, arbetssätt, organisation och struktur:

Gruppen består av 13 barn födda 2013 samt 2014. Vår samlingsplats är placerad på Fiskmåsens ena sida närmast parkeringen och framsidan. Där är lokalen försedd med material som är lämpligt för vår grupp och som kan användas för att främja arbetet med vårt projekt. När möjlighet finns flyttar vi ut material till respektive sidor för att barnen ska få ytterligare tillfälle att reflektera över våra aktiviteter.

Vi arbetar i gruppen minst tre dagar i veckan - måndagar, onsdagar samt torsdagar. Torsdagar har vi som mål att gå iväg från förskolan och utforska naturen. Under våra utflykter kommer vi bland annat samla naturmaterial att arbeta med i gruppen.

Ansvar för gruppens pedagogiska verksamhet ligger på Heléne Pyka (förskollärare) och Josefin Wijk (förskollärare).

All vår dokumentation i gruppen finns vid vår samlingsplats väl tillgänglig för barn och vuxna. Vi fokuserar dokumentationen på alster och foton samt barnens dialoger och tankar.

 

 

 

Arbetslagets valda mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

·         sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

 

·         sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur 

 

·         sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

 

 

·         sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

 

Förskolans prioriterade mål i SKA:

2.2 Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

 

2.1 Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

 

Avsmalning:

Hur visar barnen omtanke om varandra?

 

Valda kärnämnen:

Kommunikation - Att förstå och göra sig förstådd, gemenskap och utbyte med andra.

 

Vilka effekter vill vi uppnå?

Vi vill att barnen ska respektera och visar omtanke och medkänsla med varandra, att de känner sig trygga i gruppen och vågar uttrycka tankar och känslor.

Vi vill att barnen ska få använda sin fantasi och kunnande i olika sammanhang samt i leken.

Vi vill att barnen ska utveckla sin förmåga att utforska, ställa frågor samt samtala om naturvetenskap.

Vi vill att barnen ska utveckla sin förmåga att se saker ur olika perspektiv.

Vilka kännetecken förväntar vi oss att se?

Vi vill se att barnen visa empati och hjälper varandra i vardagen. Att barnen vågar visa sina känslor och uttrycka sina tankar i alla miljöer. Vi vill se fantasin flöda fritt i leken och att barnen har ett öppet sinne för lika/olika tankar samt nyfikenhet och ett intresse att lära.

 

Metoder:

Samtal

Experiment

Skapande

Böcker/Film/Ipad

Dokumentation

Lek - inne samt ute

 

Iscensättning av lärmiljön:

Vår lokal och samlingsplats är anpassad till gruppen och projektet. Vi tillför aktuellt material till våra aktiviteter.

 

Föräldrarnas delaktighet:

Föräldrarna kan vara delaktiga genom Unikum - blogg och lärlogg, där de kan följa vårt projekt. På Fiskmåsen finns en dokumentationsvägg där alla föräldrar kan se hur projektet fortlöper samt barnens egna alster.

Genom dagliga samtal vid lämning och hämtning får föräldrarna löpande information angående barnens dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ev förändring/utveckling av inriktning:

Använd MALL "reflektion/uppföljning RL&V MD" Uppdatera därefter projektbeskrivningen. numrera i detta dokument uppdatering 1, 2, 3 osv

Hur går vi vidare utifrån uppföljning av iakttagelser, dokumentation, värdegrund, Utveckling och lärande och barns inflytande? Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger, varför? Hur arbetar vi vidare och varför?

 

 

Avslutning av projekt:

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser? Hur avslutar vi projektet med vårdnadshavarna?

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: