👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi vt18

Skapad 2018-03-13 15:33 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 9 Geografi Samhällskunskap
Varför är vissa länder i världen fattiga och vissa rika? Vad får det för konsekvenser för människor i länderna? Vad kan man göra åt fattigdom och orättvisa i världen? Vilka platser i världen är extra sårbara? Hur ska vi skapa ett hållbart samhälle i framtiden?

Innehåll

 

Mål vi arbetar mot:

 

  • Att känna till och resonera om orsaker, konsekvenser och lösningar till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

  • Att känna till och resonera om samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser, samt  intressekonflikter om naturresurser.

  • Känna till för- och nackdelar med olika förnybara energitillgångar.

  • Kunna använda tematiska kartor.

  • Vad sårbara platser är, hur dessa påverkar människor som bor där och vad som kan göras för att förebygga sårbarheten.
  • Ge förslag på åtgärder för ett hållbart samhälle.

 

Undervisning

Vi arbetar med övningar både enskilt och i grupp, filmer och genomgångar.Bedömning

 

Du deltar på lektionerna och gör  de två examinationsuppgifterna; en om fattigdom och en om förnybara energikällor. Båda i form av exittickets i Classroom.

 

 

Matriser

Sh Ge
Geografi vt18

F
E
C
A
Kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle, natur
Du visar inte att du känner till flera olika orsaker till fattigdom. Du visar inte att du kan ge några enkla förslag på hur man kan motverka fattigdom eller känna till för-och nackdelar med olika energislag Du visar inte att du känner till de globala målen
Känna till flera olika orsaker till fattigdom. Du ska kunna ge några enkla förslag på hur man kan motverka fattigdom. Känna till för-och nackdelar med olika energislag Känna till de globala målen
Du ska resonera kring olika orsaker till fattigdom. Du resonerar om konsekvenser av fattigdom och om lösningar. Resonera om för-och nackdelar med olika energislag. Du resonerar till viss del i flera led och förtydligar dina resonemang med exempel. Du ska känna till de globala målen
Du ska resonera kring olika orsaker till fattigdom, konsekvenser av fattigdom och om lösningar. Resonera om för-och nackdelar med olika energislag. Du resonerar i flera led och drar slutsatser kring hur orsaker till fattigdom uppstår och påverkar varandra. Dina resonemang är i flera led och du förtydligar dina resonemang med exempel. Du ska känna till de globala målen.
Använda geografiska begrepp
Du visar inte att du kan förklara vad begrepp innebär
Kunna förklara vad begrepp innebär
Använda begrepp med ganska stor precision
Använda begrepp självständigt och med stor precision
Beskriva geografiska mönster av handel och kommunikation
Du visar inte att du känner till vad globalisering är och ger exempel på hur det påverkar världen
Du känner till vad globalisering är och ger exempel på hur det påverkar världen
Du känner till vad globalisering är och resonerar till viss del i flera led om hur det påverkar världen
Du känner till vad globalisering är och resonerar i flera led om hur det påverkar världen
Använda geografiska källor
Du visar inte att du kan använda källor på ett i huvudsak fungerande sätt
På ett i huvudsak fungerande sätt
På ett relativt väl fungerande sätt
På ett väl fungerande sätt
Resonera om ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor
Du visar inte att du känner till för-och nackdelar med olika energislag
Känna till för-och nackdelar med olika energislag
Resonera om för-och nackdelar med olika energislag. Du resonerar till viss del i flera led och förtydligar dina resonemang med exempel
Resonera om för-och nackdelar med olika energislag. Dina resonemang är i flera led och du förtydligar dina resonemang med exempel.
Uttrycka ståndpunkter i samhällsfrågor
se ovan
se ovan
se ovan
se ovan

Sh Ge
Geografi vt18

F
E
C
A
Namngeografi
Du visar ännu inte att du har grundläggande kunskaper om namngeografi
Grundläggande kunskaper om namngeografi
Goda kunskaper om namngeografi
Mycket goda kunskaper om namngeografi
Klimatförändringar och dess orsaker och konsekvenser
Du visar ännu inte att du kan beskriva orsaker och konsekvenser till klimatförändringar
Du kan beskriva orsaker och konsekvenser till klimatförändringar
Du resonerar delvis i flera led om orsaker och konsekvenser till klimatförändringar
Du resonerar i flera led om orsaker och konsekvenser till klimatförändringar