👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsorganisationen på Danmarks förskola

Skapad 2018-03-13 15:39 i Danmarks förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Vår vardagsorganisation är en del av förskolans utbildning, där omsorg, utveckling och lärande binds samman. Omsorg är det som sker i vardagen mellan människor och i vår miljö. En vardagsorganisation skapar förutsättningar och valmöjligheter, som utmanar barnen att bredda och fördjupa lärandet, genom att använda många olika uttrycksätt.

Innehåll

 

Välkomnandet är en meningsfull start på dagen där barnen möts av en lockande miljö inomhus eller utomhus. Varje barn ska känna sig sedd och få en trygg och stimulerande start på sin dag. Vid utevistelsen på morgonen finns tillgång till en gård med flera olika miljöer att upptäcka. Det finns även pedagogstyrda aktiviteter för att kunna erbjuda en meningsfull tid och för att fånga barnens intresse och nyfikenhet direkt när de kommer till förskolan.

 

Projekttid är en viktig del av dagen då vi i mindre grupper tillsammans fördjupar oss i olika projekt med fokus mot hållbar utveckling, natur och ekologi. Under denna tid är vi inne i våra lärmiljöer eller ute i skog och mark. Skogen som finns nära förskolan är en lockande och intressant plats där barn och pedagoger tillsammans upptäcker och utforskar naturen. Vi jobbar i pedagogstyrda och självgående stationer där barnen ges möjlighet att med en variation utforska olika material och tekniker. Det är viktigt för oss med barns delaktighet och inflytande därför skapar vi mångfald av erbjudanden och ger barnen möjligheter att göra egna val utifrån dagen. Vid stationerna sker många möten och olika/nya grupperingar uppstår. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen där vi reflekterar och följer deras funderingar, idéer och berättande inom projektets syfte.

 

Eftermiddagen fortsätter inomhus eller utomhus. Inomhus erbjuds olika självgående stationer där barnen väljer aktivitet. Barnens önskemål, intressen och vårt projektarbete påverkar innehållet i stationerna. Dessa stationer kan vara bokläsning, lera, teckna, konstruktionslek, drama, musik och skapande i torrateljé med återvinningsmaterial mm. Vi använder oss av digitala verktyg för att stimulera och utmana barnen.  Vid utevistelsen finns tillgång till pedagogstyrda och självgående aktiviteter. Vid avslutning på dagen gör barnen och pedagoger en förberedelse inför nästa dags välkomnande.