👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet

Skapad 2018-03-13 15:53 i Ljungbergsgymnasiet Borlänge
Gymnasiesärskola Estetisk verksamhet
Lokal pedagogisk planering Ljungbergsgymnasiet Kurs: Estetisk Verksamhet - Essest5 100 p (2 år) Lärare: Per-Inge Ljungdahl, Helena Alenryd Syfte: • Ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i färg, form, bild, sång och musik. • Stärka elevens tilltro till sin förmåga att skapa med kreativitet och fantasi. • Ge eleven förutsättningar utveckla sin förmåga att använda begrepp, metod och tekniker i skapande processer inom ämnesområdet. • Utveckla elevens sociala förmåga genom kommunikation och samverkan i grupp inom olika estetiska uttrycksformer.

Innehåll

Kursens upplägg och terminsplanering.

Eleverna delas upp i lika stora grupper, en i bild och form och en i musik. Grupperna alternerar inom de olika uttrycksformerna och byter område terminsvis. Kursen läses under två år. Det första året utifrån ett mer lärande i metoder och begrepp och det andra året då de väljer estetiskt område, bild och form eller musik och lärandet sker då mer i projektform där eleverna arbetar mot ett gemensamt projekt. 

 

Åk 1 Bild och Form

Prova olika estetiska verktyg och material inom bild och form;

 • Målat med olika tekniker och material: akvarell, akryl, rita med flytande tusch och tuschpennor.
 • Krokiövningar
 • Skapa i stengodslera en personlig mugg, skissa, färglägga och tillverka ett mönster/mall för muggen. Hantera stengodsleran, foga samman olika delar samt prova på olika relieftekniker och glaseringsformer.
 • Prova på glasfusing, hantering av verktyg som; skära med diamantskärare, glasfusingtång, lära sig om arbetsmiljö och arbetskläder. Tillverka små ljusglasfat, skapa en egen fönsterdekoration, smycke alt glasinsekt.
 • Göra något studiebesök inom det konstnärliga området.

 

Åk 2 Bild och Form

Fördjupning i något av teknikerna i bild och form.

 • Arbeta med digitala verktyg inom det estetiska skapandet; Stopmotion filmer på I Pad, i ett grupparbete.
 • Fördjupning inom glasfusing exempelvis; ett större glasfat med ett gemensamt tema.
 • Förstora en bild/ett foto i A4 till A2, endast med hjälp av blyertspenna och linjal.
 • Ev ett större projekt i samarbete med musikgruppen i Åk 2. Planera tillsammans med andra elever och lärare i ämnet och genomföra ett större konstnärligt projekt, t.ex. Konsert, show, utställning eller liknande. Där man väljer område man vill arbeta inom som t.ex. Tillverka affischer, skapa scenkläder eller tillverka rekvisita.
 • Krokiövningar
 • Måla stilleben
 • Göra studiebesök exempelvis till Carl Larssongården, Dalarnas Museum, eller konstnärsstigen "Se människan" i Leksand.

 

Åk. 1. Musik

Musik som estetisk uttrycksform: Lyssna, analysera och reflektera till musik inom olika stilar och kulturella former. Träna på att skapa egen musik i någon form, skriva enklare sångtext alt melodi eller dans individuellt eller i grupp. Använda sig utav digitala verktyg och delta i någon form i framträdanden som t.ex. vid jul, påsk och sommaravslutning. Göra något studiebesök inom det konstnärliga området. 

 • Välja minst ett instrument, sångröst eller digitalt alternativt t.ex. arbeta med musik/bild i datamiljö.
 • Sång: Rösten som instrument, Träna och öva upp sin egen sångröst både individuellt och i grupp. Använda sig utav metoder som bl.a. musikbakgrunder att sjunga till samt uppträda i grupp.
 • Instrument: Gitarr - teknik, begrepp och funktion, lära sig ackordsspel, minst fem ackord och rytmiskt spela i följd. Lära sig spela en enklare låt.
 • Trummor – teknik, begrepp och funktion, lära sig enklare rytmiska mönster, kunna hantera de olika trumdelarna och utföra ett enkelt trumkomp.
 • Keyboard/piano – teknik, begrepp och funktion. Lära sig några enkla melodier alt. ackord. Kunna spela en melodi i följd alt ackordföljd till en låt/stycke.
 • Elbas – teknik, begrepp och funktion. Spela en enkel basgång alt spela till en låt.
 • Digitalt musikskapande. Arbeta med inspelning Studio one, Windows Movie Maker, Stop motion bild och musikdatorprogram.

 

Åk 2. Musik

Fortsätta utveckla sina kunskaper på ev. valt instrument eller sång.

 • Utveckla sin förmåga i socialt samspel med andra där kommunikation, samarbete och ansvar övas och får ett större utrymme i undervisningsmomenten.
 • Planera tillsammans med andra elever och lärare i ämnet och genomföra ett större konstnärligt projekt. T.ex. Konsert, show, utställning eller liknande. Där man väljer område man vill arbeta inom som t.ex. ljus och ljud, produktion eller musikframförande.
 • Göra studiebesök under Ht/Vt, t.ex. Radio Dalarna, Musikstudio, musikutbildning eller liknande.


 

 

Uppgifter

 • uppgift ht 2020 estetisk verksamhet

 • Lucia och julsånger

 • Val av musikinstrument

Matriser

Ess
Estetisk verksamhet

Rubrik 1

Nivå 1
E
Ny nivå
D
Nivå 2
C
Ny nivå
B
Nivå 3
A
Aspekt 1
Framställa
Eleven medverkar i att framställa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven framställer på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven framställer på ett utvecklat och genomarbetat sätt estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor.
Ny aspekt
Tekniker, metoder och uttrycksmedel
I arbetet medverkar eleven i att använda tekniker, metoder och uttrycksmedel.
I arbetet använder eleven tekniker, metoder och uttrycksmedel på ett delvis ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven tekniker, metoder och uttrycksmedel på ett ändamålsenligt sätt.
Ny aspekt
Tolka och beskriva
Eleven medverkar i att tolka och beskriva estetiska uttryck från olika tider.
Eleven tolkar och beskriver på ett enkelt sätt estetiska uttryck från olika tider.
Eleven tolkar och beskriver på ett utvecklat sätt estetiska uttryck från olika tider.
Ny aspekt
Beskriva estetiska och kulturella verksamheter
Eleven medverkar också i att beskriva några estetiska och kulturella verksamheter i samhället.
Eleven beskriver också på ett enkelt sätt några estetiska och kulturella verksamheter i samhället.
Eleven beskriver också på ett utvecklat sätt några estetiska och kulturella verksamheter i samhället.